AKTA

2017

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

AKTA 2017, i kraft från 1.2.2017

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.

Avtalet omfattar 310 000 anställda. Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare, skolgångsbiträden/elevassistenter och familjedagvårdare.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-445-1 

Den tryckta boken kan beställas i nätbokhandeln