2020– 2021

AKTA

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

AKTA 2020–2021, i kraft från 1.4.2020

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA är det största avtalsområdet inom kommunsektorn.

Avtalet omfattar 312 000 anställda. Till de största yrkesgrupperna hör sjukskötare, närvårdare, barnskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare, skolgångsbiträden/elevassistenter och familjedagvårdare.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-718-6


Bilaga 16 om ersättningar för resekostnader har uppdaterats så att ersättningarna motsvarar dem som 8.12.2020 publicerats i KT:s cirkulär 15/2020.