2020– 2021

AKTA

2020–2021

Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

AKTA 2020–2021, i kraft från 1.9.2021

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) omfattar omkring 120 200 löntagare. De största yrkesgrupperna i avtalet är barnskötare inom småbarnspedagogiken, skolgångshandledare, barnskötare, byråsekreterare, anstaltsvårdare, familjedagvårdare, matservicearbetare, städare, lantbruksavbytare, skolgångsbiträden och biblioteksfunktionärer.

Detta är den andra reviderade upplagan av AKTA som gäller från 1.9.2021.

Nätpublikation ISBN 978-952-7465-09-7
 

Ändringar i AKTA från 1.9.2021

KAPITEL
Kapitel I Allmän del:  Ett nytt avtalsområde, SH-avtalet, läggs till
Kapitel II Löner: Hänvisningen till lönepunkten 03HOI030 ersätts med 05VKA054 (§ 2), hänvisningarna till lönebilagorna korrigeras (§ 7), liksom också laghänvisningarna (§ 6 och 7)
Kapitel III Arbetstid: § 6 Arbetstidsformer, mom. 2: punkt 4 Personal inom småbarnspedagogiken (bilaga 5) slopas

BILAGOR
Bilaga 3 Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården: bilaga 3 slopas
Bilaga 4 Personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen: bilaga 4 slopas
Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor: Daghemsföreståndare samt lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik överförs till UKTA, liksom också vissa arbetstidsbestämmelser (§ 4 mom. 1). Nya bilaga 5 träder i kraft 1.9.2021. Se närmare i  KT:s cirkulär 8/2021 bilaga 3 och 4.
Bilaga 9 Förhandlingsparternas rekommendation om främjande av lönestatistiken inom AKTA: omnämnandet av bilaga 3 och 4 stryks.
Bilaga 18 Arbetstid på 37 timmar 45 minuter: merparten av tillämpningsområdet för bilaga 18 överförs till SH-avtalet. Av tillämpningsområdet för bilaga 18 kvarstår en del av punkt 8.