Anvisning
AKTA

Familjeledigheter

Tabellen över familjeledigheter innehåller information om familjeledigheter, beviljande av och ansökan om ledigheter, villkoren för ledigheterna, deras längd och lönebestämmelserna.

Bestämmelserna om anställdas rätt till familjeledigheter finns i arbetsavtalslagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

Bestämmelser om familjeledigheter för de kommunalt anställda finns i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). I avtalet finns de bestämmelser som saknas i lagstiftningen, dvs. lönebestämmelserna.

Familjeledigheterna omfattar

  • moderskapsledighet
  • särskild moderskapsledighet
  • faderskapsledighet
  • föräldraledighet
  • partiell föräldraledighet
  • vårdledighet
  • partiell vårdledighet
  • tillfällig vårdledighet
  • frånvaro av tvingande familjeskäl

Ytterligare information

Anne Kiiski

Anne Kiiski

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat

Maarit Lehtinen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2103
Mobiltelefon:
+358 50 301 8930
E-post:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisation:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat