Suomeksi
Publikation

Ett bra lönesystem är i allas intresse

KT:s och huvudavtalsorganisationernas gemensamma handbok om den lokala tillämpningen av lönesystemet i AKTA. Handboken är till nytta när kommunerna och samkommunerna utvecklar och uppdaterar sina lokala arbetsvärderingssystem.

I handboken behandlas lönesystemet i AKTA och de olika lönefaktorerna i systemet. Utöver arbetsvärdering behandlar handboken bland annat 

  • bedömning av arbetsprestationen (individuellt tillägg)
  • beräkning av anställningstiden (erfarenhetstillägg)
  • belöning av resultat (resultatbonus) 
  • snabb belöning (engångsbonus) 
  • tryggande av tillgången till personal (rekryteringstillägg)
  • harmonisering av lönerna. 


Handboken är inte ett kollektivavtal. De avtalsrättsligt bindande texterna finns i AKTA. 

Den svenska upplagan av handboken finns endast som webbpublikation..

Uppgifter om publikationen

Antal sidor:
80 s.
ISBN (Pdf):
978-952-213-998-6
Utgiven:
1/2013
Utgivare:
KT Kommunarbetsgivarna
Upplaga:
1. upplagan