2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) piirissä on 62 000 opettajaa. Valtaosa opettajista eli 42 700 työskentelee peruskouluissa. Lukioissa työskentelee 5 900 opettajaa.

Verkkojulkaisun ISBN 978-952-293-560-1


Sopimuksen nettiversioon tehdyt korjaukset

(23.4.2018) Osion B 13 a §:n määräykseen on lisätty 2 momentin teksti, joka on pudonnut pois painetusta sopimuskirjasta teknisen ongelman vuoksi.