På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio F Liite 12 Kansalaisopisto

  I Viran-/toimenhaltijoiden palkka

  1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

  1 mom.           

  Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

  2 mom.           

  Apulaisrehtorin (4 06 02 00 2) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

  2 § Opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

  4 06 04 00 6

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 06 04 00 7

  Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan

  3 § Suunnittelijaopettajan tehtäväkohtainen palkka ja hinnoittelutunnukset

  Tehtäväkohtainen palkka määrätään palkka-asteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

  4 06 04 00 8

  Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  4 06 04 00 9

  Muu soveltuva tutkinto tai erivapaus kansalaisopistonopettajan virkaan

  4 § Vuosisidonnainen lisä

  Rehtorin, päätoimisen opettajan ja suunnittelijaopettajan vuosi­sidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

   Voimassa 30.11.2018 asti

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori ja apulaisrehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja

  2 %

  3 %

  9 %

  6 %

  6 %

  Suunnittelijaopettaja

  2 %

  3 %

  10 %

  10 %

  10 %

   

   Voimassa 1.12.2018 alkaen

  5 v.

  8 v.

  10 v.

  15 v.

  20 v.

  Rehtori ja apulaisrehtori

   

   

  5 %

  4 %

  6 %

  Opettaja

  2 %

  2 %

  9 %

  6 %

  6 %

  Suunnittelijaopettaja

  2 %

  2 %

  10 %

  10 %

  10 %