På svenska
OVTES
OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

Palkkaliite

OVTES-palkat ja -palkkiot 1.5.2018 lukien

1.5.2018 lukien    

OSIO A Yleinen osa

   
Palkkiot    

Yksityisoppilaan kuulustelu (25 §)

36,47

€/kerta

1.5.2018 lukien        

OSIO B Yleissivistävän koulun
opetushenkilöstön yhteiset määräykset

       

Tehtäväkohtainen palkka

       
           

Hinnoittelutunnus

 

Alaraja

Yläraja

Alaraja

Yläraja

   

I kl

I kl

II kl

II kl

4 03 01 10 1

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
12–23 palkkaperusteryhmää

3 742,79

4 019,61

3 706,98

3 981,12

4 03 01 20 1

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
24–30 palkkaperusteryhmää

3 866,22

4 181,51

3 829,23

4 141,49

4 03 01 30 1

Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
31–37 palkkaperusteryhmää

4 019,61

4 363,32

3 981,12

4 321,61

4 03 01 40 1 Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
38
palkkaperusteryhmää
4 190,45   4 150,33  

4 03 01 10 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
–6 palkkaperusteryhmää

3 866,22

4 181,75

3 829,23

4 141,49

4 03 01 20 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
7–14 palkkaperusteryhmää

4 181,51

4 548,93

4 141,49

4 505,39

4 03 01 30 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
15–19 palkkaperusteryhmää

4 363,32

4 737,90

4 321,61

4 692,58

4 03 01 40 2

Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
20–24 palkkaperusteryhmää

4 548,93

 

4 505,39

 
4 03 01 50 2 Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
25– palkkaperusteryhmää
4 742,27   4 696,88  

4 03 01 10 3

Erityiskoulun rehtori,
6–11 palkkaperusteryhmää

3 866,22

4 181,51

3 829,23

4 141,49

4 03 01 20 3

Erityiskoulun rehtori,
12–20 palkkaperusteryhmää

4 019,61

4 363,32

3 981,12

4 321,61

4 03 01 30 3

Erityiskoulun rehtori,

21–25 palkkaperusteryhmää

4 363,32

4 737,90

4 321,61

4 692,58

4 03 01 40 3

Erityiskoulun rehtori,
26– palkkaperusteryhmää

4 548,93

4 956,55

4 505,39

4 909,12

4 03 02 00 0

Peruskoulun kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 §)

 

 

 

 

4 04 02 00 0

Lukion kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori
(osio B 5 §)

 

 

 

 

4 04 01 00 5

Lukion rehtori (osio B 4 §)

4 422,82

5 516,20

4 380,49

5 463,41

4 04 01 01 1

Aikuislukion rehtori (osio B 4 §)

4 422,82

5 516,20

4 380,49

5 463,41

4 03 04 06 6

Peruskoulun oppilaanohjaaja
(osio B 6 §)

2 988,29

 

2 959,83

 

4 03 04 06 7

Peruskoulun oppilaanohjaaja, ei kelpoisuutta
(osio B 6 § 2 mom.)

 

 

 

 

4 04 04 06 6 Lukion opinto-ohjaaja
(osio B 6a § 1 mom.)
3 781,50   3 750,06  
4 04 04 06 7 Lukion opinto-ohjaaja, ei kelpoisuutta
(osio B 6a § 2 mom.)
       

Palkkiot

 

Vuosiluokkien
1–6 koulu, €/kk

 

Vuosiluokkien 7–9 koulu tai erityiskoulu €/kk

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
6–8 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

 

 

229,63

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
9
16 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

229,63

 

459,25

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,

17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

344,45

 

574,07

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
22–25 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

344,45

 

803,7

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
26–29 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

459,25

 

1 033,34

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
30–33 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

574,07

 

1 148,12

 

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
34– palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

688,88

 

1 262,96

 

 

Lukio

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

194,38

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

291,54

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

388,71

     

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

485,90

     
 

Peruskoulu ja aikuislukio

   

Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (19 § 4 ja 6 mom.)

97,16

     
1.5.2018 lukien    

OSIO B LIITE 1 Peruskoulu

   

Peruspalkat

     
   

I kl

II kl

4 03 04 00 5

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

2 844,53

2 817,62

4 03 04 00 7

Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

2 651,87

2 626,81

4 03 04 00 8

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto

2 324,46

2 302,48

4 03 04 00 9

Lehtori/korkeakoulututkinto

2 224,95

2 203,91

4 03 04 01 0

Lehtori/muu kuin edellä mainittu

2 102,94

2 083,06

4 03 04 01 2

Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 864,28

2 837,19

4 03 04 01 4

Erityisopetuksen opettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 764,12

2 737,94

4 03 04 01 3

Erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 675,52

2 650,19

4 03 04 01 5

Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 633,80

2 608,91

4 03 04 01 6

Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 524,26

2 500,44

4 03 04 01 7

Erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellä mainittu

2 206,30

2 185,43

4 03 04 02 8

Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto,  aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa

2 844,53

2 817,62

4 03 04 03 0

Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 633,80

2 608,91

4 03 04 03 1

Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 548,78

2 524,67

4 03 04 09 8

Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

2 079,41

2 059,91

4 03 04 03 3

Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 983,10

1 965,27

4 03 04 02 0

Esiluokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 284,98

2 263,37

4 03 04 02 4

Esiluokanopettaja/erityisesiluokan opettaja jolla erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

2 284,98

2 263,37

4 03 04 02 1

Esiluokanopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

2 237,45

2 216,25

4 03 04 02 2

Esiluokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 923,15

1 907,03

4 03 07 03 8

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

2 844,53

2 817,62

4 03 07 04 0

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

2 651,87

2 626,81

4 03 07 04 1

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto

2 324,46

2 302,48

4 03 07 04 2

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

2 224,95

2 203,91

4 03 07 04 3

Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

2 102,94

2 083,06

4 03 07 04 4

Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

2 864,28

2 837,19

4 03 07 04 6

Erityisopetuksen tuntiopettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

2 764,12

2 737,97

4 03 07 04 5

Erityisopetuksen tuntiopettaja/erityisopettajan kelpoisuus

2 675,52

2 650,19

4 03 07 04 7

Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 633,80

2 608,91

4 03 07 04 8

Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus.

2 524,26

2 500,44

4 03 07 04 9

Erityisopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

2 206,30

2 185,43

4 03 07 05 4

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa  yhteisenä opetettavassa aineessa

2 844,53

2 817,62

4 03 07 05 6

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 633,80

2 608,91

4 03 07 05 7

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 548,78

2 524,67

4 03 07 09 9

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

2 079,41

2 059,91

4 03 07 05 9

Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 983,10

1 965,27

4 03 07 06 2

Esiopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 284,98

2 263,37

4 03 07 06 5

Esiopetuksen tuntiopettaja/erityisesiluokan opettajan, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

2 284,98

2 263,37

4 03 07 06 3

Esiopetuksen tuntiopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

2 237,45

2 216,25

4 03 07 06 4

Esiopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

1 923,15

1 907,03

       

Palkkiot

 

€/kk

 
       
 

Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/koulu (23 §)

   
 

1–2 palkkaperusteryhmää

194,56

 
 

3–8 palkkaperusteryhmää

389,10

 
 

9–  palkkaperusteryhmää

583,66

 
1.5.2018 lukien    

OSIO B LIITE 2 Lukio

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 04 04 01 7

Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

3 016,35

2 987,86

4 04 04 01 8

Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 878,72

2 851,46

4 04 04 02 2

Lehtori/korkeakoulututkinto

2 429,50

2 406,55

4 04 04 02 3

Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto

2 151,21

2 130,89

4 04 07 03 7

Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

3 016,35

2 987,86

4 04 07 03 9

Tuntiopettaja/aiempi  lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 613,87

2 589,16

4 04 07 04 2

Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

2 322,06

2 300,10

4 04 07 04 1

Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu tutkinto

2 151,21

2 130,89

Palkkiot

 

€/kerta

 
 

Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, 9 § 2 mom.)

115,64

 
 

Yksityisopiskelijan kuulustelu (soveltamisohje, 9 § 2 mom.)

38,62

 
 

Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

38,62

 
1.5.2018 lukien    

OSIO B LIITE 3 Aikuislukio

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 04 04 02 4

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

3 016,35

2 987,86

4 04 04 02 5

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 875,91

2 848,69

4 04 04 02 7

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/korkeakoulututkinto

2 431,92

2 408,94

4 04 04 02 6

Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/muu kuin edellä mainittu

2 152,30

2 131,96

4 04 07 05 0

Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

3 016,35

2 987,86

4 04 07 05 1

Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

2 613,87

2 589,16

4 04 07 05 3

Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

2 322,06

2 300,10

4 04 07 05 4

Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

2 151,21

2 130,89

Palkkiot

 

€/kerta

 
 

Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, liite 2 9 § 2 mom.)

115,64

 
 

Yksityisopiskelijan osakuulustelu (soveltamisohje, liite 2 9 § 2 mom.)

38,62

 
 

Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

38,62

 
1.5.2018 lukien  
OSIO C LIITE 1 Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö  
Peruspalkat   I kl II kl
4 09 01 02 4 Rehtori 3 948,49 3 910,66
4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 749,57 3 713,55
4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 619,83 3 584,74
Peruspalkat      
4 11 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto I kl II kl
  0 vuotta 3 212,28 3 181,13
  5 vuotta 3 276,52 3 244,74
  8 vuotta 3 374,82 3 342,09
  10 vuotta 3 543,55 3 509,19
  15 vuotta 3 825,49 3 788,38
  20 vuotta 3 978,51 3 939,92
4 11 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto    
  0 vuotta 3 119,88 3 089,82
  5 vuotta 3 182,27 3 151,62
  8 vuotta 3 277,74 3 246,17
  10 vuotta 3 441,62 3 408,49
  15 vuotta 3 715,46 3 679,66
  20 vuotta 3 864,07 3 826,85
4 11 04 00 1 Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto    
4 11 07 00 1 Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto    
  0 vuotta 3 405,06 3 372,73
  5 vuotta 3 593,41 3 559,30
  8 vuotta 3 726,51 3 691,14
  10 vuotta 3 934,15 3 896,81
  15 vuotta 4 154,24 4 114,81
  20 vuotta 4 387,55 4 345,90
4 11 04 00 2 Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto    
4 11 07 00 2 Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto    
  0 vuotta 2 965,16 2 937,03
  5 vuotta 3 129,18 3 099,48
  8 vuotta 3 245,09 3 214,29
  10 vuotta 3 425,90 3 393,39
  15 vuotta 3 617,57 3 583,24
  20 vuotta 3 820,73 3 784,47
4 11 04 00 3 Lehtori/soveltuva opistoasteen  tutkinto    
4 11 07 00 3 Tuntiopettaja/soveltuva opistoasteen  tutkinto    
  0 vuotta 2 768,79 2 742,57
  5 vuotta 2 921,94 2 894,27
  8 vuotta 3 030,17 3 001,48
  10 vuotta 3 199,62 3 168,72
  15 vuotta 3 377,99 3 345,99
  20 vuotta 3 567,69 3 533,90
4 11 04 00 4 Lehtori/muu soveltuva tutkinto tai  koulutus    
4 11 07 00 4 Tuntiopettajai/muu soveltuva tutkinto tai  koulutus    
  0 vuotta 2 703,97 2 678,28
  5 vuotta 2 853,54 2 826,44
  8 vuotta 2 959,24 2 931,13
  10 vuotta 3 124,13 3 094,45
  15 vuotta 3 298,90 3 267,57
  20 vuotta 3 484,17 3 451,07
Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio €/tunti  
4 11 07 03 3   26,67  
1.5.2018 lukien
OSIO C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstön yhteiset määräykset
Peruspalkat   I kl II kl
4 09 01 02 4 Rehtori 3 948,49 3 910,66
4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 749,57 3 713,55
4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 619,83 3 584,74
4 00 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 447,84 3 414,41
4 00 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto 3 348,67 3 316,41
Palkkiot €/kerta  
Ylioppilaskirjoitusten valmistavan tarkistuksen palkkio (10 § 2 mom.) 38,53  
1.5.2018 lukien    

OSIO C LIITE 4 Ammattioppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 09 04 00 1

Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 139,18

3 109,39

4 09 04 00 2

Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

2 733,63

2 707,69

4 09 04 00 3

Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 552,59

2 528,41

4 09 04 00 8

Ammatillisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 492,85

2 469,17

4 09 04 00 5

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

2 854,32

2 827,24

4 09 04 00 6

Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto

2 344,31

2 322,08

4 09 07 01 5

Ammatillinen oppilaitos/tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 139,18

3 109,39

4 09 07 01 6

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

2 733,63

2 707,69

4 09 07 01 7

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 552,59

2 528,41

4 09 07 02 2

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 492,85

2 469,17

4 09 07 01 9

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 854,32

2 827,24

4 09 07 02 0

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu soveltuva tutkinto

2 344,31

2 322,08

1.5.2018 lukien    

OSIO C LIITE 5 Kauppaoppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 14 04 00 3

Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 970,57

2 942,36

4 14 04 00 4

Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto

2 634,61

2 609,63

4 14 04 00 5

Lehtori/muu soveltuva tutkinto

2 367,38

2 344,91

4 14 07 01 1

Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 970,57

2 942,36

4 14 07 01 2

Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto

2 634,61

2 609,63

4 14 07 01 3

Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto

2 367,38

2 344,91

1.5.2018 lukien    

OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 18 04 00 2

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 479,72

2 456,17

4 18 04 00 3

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

2 352,46

2 330,16

4 18 04 00 4

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 336,05

2 313,90

4 18 04 00 5

Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

2 131,46

2 111,23

4 18 04 00 8

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 479,72

2 456,17

4 18 04 00 9

Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 336,05

2 313,90

4 18 07 00 2

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

2 479,72

2 456,17

4 18 07 00 3

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

2 352,46

2 330,16

4 18 07 00 4

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 336,05

2 313,90

4 18 07 00 5

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

2 131,46

2 111,23

4 18 07 00 8

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 479,72

2 456,17

4 18 07 00 9

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 336,05

2 313,90

1.5.2018 lukien    

OSIO C LIITE 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 16 04 00 5

Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 265,74

3 234,43

4 16 04 00 6

Lehtori/muu

3 109,28

3 079,41

4 16 07 00 5

Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikoreakoulututkinto

3 265,74

3 234,43

4 16 07 00 6

Tuntiopettaja/muu

3 109,28

3 079,41

1.5.2018 lukien    

OSIO C LIITE 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 19 04 00 8

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 291,22

3 259,98

4 19 04 00 9

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

3 005,30

2 976,78

4 19 04 01 0

Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 918,31

2 890,65

4 19 04 01 8

Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 728,71

2 702,80

4 19 04 01 4

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

3 160,98

3 130,99

4 19 04 01 5

Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 918,31

2 890,65

4 19 07 00 8

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 291,22

3 259,98

4 19 07 00 9

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

3 005,30

2 976,78

4 19 07 01 0

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

2 918,31

2 890,65

4 19 07 01 8

Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

2 728,71

2 702,80

4 19 07 01 4

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

3 160,98

3 130,99

4 19 07 01 5

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

2 918,31

2 890,65

1.5.2018 lukien    

OSIO C LIITE 9 Merenkulkuoppilaitos

   

Peruspalkat

 

I kl

II kl

4 20 04 00 3

Laboratorioinsinööri

2 841,85

2 814,84

4 20 04 01 0

Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 100,91

3 071,48

4 20 04 01 1

Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/muu tutkinto

2 905,06

2 877,50

4 20 04 00 8

Lehtori/ammatinopetus

2 321,53

2 299,49

4 20 04 00 9

Lehtori/työnopetus

2 216,74

2 195,74

4 20 04 00 4

Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 854,45

2 827,34

4 20 04 00 5

Lehtori/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

2 539,80

2 515,74

4 20 04 00 6

Lehtori/yhteiset aineet/muu tutkinto

2 485,19

2 461,63

4 20 07 01 0

Tuntiopettaja/merenkulku- ja teknillisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3 100,91

3 071,48

4 20 07 01 1

Tuntiopettaja/merenkulku ja teknilliset aineet/muu tutkinto

2 905,06

2 877,50

4 20 07 00 8

Tuntiopettaja/ammatinopetus

2 321,53

2 299,49

4 20 07 00 9

Tuntiopettaja/työnopetus

2 216,74

2 195,74

4 20 07 00 4

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

2 854,45

2 827,34

4 20 07 00 5

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

2 539,80

2 515,74

4 20 07 00 6

Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu tutkinto

2 485,19

2 461,63

1.5.2018 lukien    

OSIO E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

   

Palkka

     

4 30 04 00 4

Kokoaikainen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto

Alaraja

Yläraja

 

0 vuotta

3 770,45

4 426,88

 

5 vuotta

3 958,97

4 615,42

 

10 vuotta

4 156,92

4 813,38

 

15 vuotta

4 364,78

5 021,20

 

20 vuotta

4 539,37

5 195,81

4 30 04 00 5

Kokoaikainen opettaja/korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto

 

0 vuotta

3 546,81

4 065,67

 

5 vuotta

3 724,15

4 243,01

 

10 vuotta

3 910,35

4 429,21

 

15 vuotta

4 105,86

4 624,72

 

20 vuotta

4 270,12

4 788,97

4 30 04 00 6

Kokoaikainen opettaja/opistoasteen tutkinto

 

0 vuotta

3 079,94

3 533,06

 

5 vuotta

3 233,93

3 687,04

 

10 vuotta

3 395,62

3 848,75

 

15 vuotta

3 565,40

4 018,41

 

20 vuotta

3 708,02

4 161,14

4 30 04 00 7

Kokoaikainen opettaja/muu tutkinto

 

0 vuotta

2 851,52

3 217,13

 

5 vuotta

2 994,10

3 359,70

 

10 vuotta

3 143,81

3 509,43

 

15 vuotta

3 301,01

3 666,59

 

20 vuotta

3 433,04

3 798,64

1.5.2018 lukien        

OSIO F LIITE 10 Musiikkioppilaitos

Alaraja

Yläraja

Alaraja

Yläraja

Tehtäväkohtainen palkka