På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Palkkaliite

  OVTES-palkat ja -palkkiot 1.5.2018 lukien

  1.5.2018 lukien    

  OSIO A Yleinen osa

     
  Palkkiot    

  Yksityisoppilaan kuulustelu (25 §)

  36,47

  €/kerta

  1.5.2018 lukien        

  OSIO B Yleissivistävän koulun
  opetushenkilöstön yhteiset määräykset

         

  Tehtäväkohtainen palkka

         
             

  Hinnoittelutunnus

   

  Alaraja

  Yläraja

  Alaraja

  Yläraja

     

  I kl

  I kl

  II kl

  II kl

  4 03 01 10 1

  Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  12–23 palkkaperusteryhmää

  3 742,79

  4 019,61

  3 706,98

  3 981,12

  4 03 01 20 1

  Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  24–30 palkkaperusteryhmää

  3 866,22

  4 181,51

  3 829,23

  4 141,49

  4 03 01 30 1

  Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  31–37 palkkaperusteryhmää

  4 019,61

  4 363,32

  3 981,12

  4 321,61

  4 03 01 40 1 Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
  38
  palkkaperusteryhmää
  4 190,45   4 150,33  

  4 03 01 10 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  –6 palkkaperusteryhmää

  3 866,22

  4 181,75

  3 829,23

  4 141,49

  4 03 01 20 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  7–14 palkkaperusteryhmää

  4 181,51

  4 548,93

  4 141,49

  4 505,39

  4 03 01 30 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  15–19 palkkaperusteryhmää

  4 363,32

  4 737,90

  4 321,61

  4 692,58

  4 03 01 40 2

  Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  20–24 palkkaperusteryhmää

  4 548,93

   

  4 505,39

   
  4 03 01 50 2 Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
  25– palkkaperusteryhmää
  4 742,27   4 696,88  

  4 03 01 10 3

  Erityiskoulun rehtori,
  6–11 palkkaperusteryhmää

  3 866,22

  4 181,51

  3 829,23

  4 141,49

  4 03 01 20 3

  Erityiskoulun rehtori,
  12–20 palkkaperusteryhmää

  4 019,61

  4 363,32

  3 981,12

  4 321,61

  4 03 01 30 3

  Erityiskoulun rehtori,

  21–25 palkkaperusteryhmää

  4 363,32

  4 737,90

  4 321,61

  4 692,58

  4 03 01 40 3

  Erityiskoulun rehtori,
  26– palkkaperusteryhmää

  4 548,93

  4 956,55

  4 505,39

  4 909,12

  4 03 02 00 0

  Peruskoulun kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 §)

   

   

   

   

  4 04 02 00 0

  Lukion kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori
  (osio B 5 §)

   

   

   

   

  4 04 01 00 5

  Lukion rehtori (osio B 4 §)

  4 422,82

  5 516,20

  4 380,49

  5 463,41

  4 04 01 01 1

  Aikuislukion rehtori (osio B 4 §)

  4 422,82

  5 516,20

  4 380,49

  5 463,41

  4 03 04 06 6

  Peruskoulun oppilaanohjaaja
  (osio B 6 §)

  2 988,29

   

  2 959,83

   

  4 03 04 06 7

  Peruskoulun oppilaanohjaaja, ei kelpoisuutta
  (osio B 6 § 2 mom.)

   

   

   

   

  4 04 04 06 6 Lukion opinto-ohjaaja
  (osio B 6a § 1 mom.)
  3 781,50   3 750,06  
  4 04 04 06 7 Lukion opinto-ohjaaja, ei kelpoisuutta
  (osio B 6a § 2 mom.)
         

  Palkkiot

   

  Vuosiluokkien
  1–6 koulu, €/kk

   

  Vuosiluokkien 7–9 koulu tai erityiskoulu €/kk

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  6–8 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

   

   

  229,63

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  9
  16 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  229,63

   

  459,25

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,

  17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  344,45

   

  574,07

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  22–25 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  344,45

   

  803,7

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  26–29 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  459,25

   

  1 033,34

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  30–33 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  574,07

   

  1 148,12

   

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  34– palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

  688,88

   

  1 262,96

   

   

  Lukio

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

  194,38

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

  291,54

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

  388,71

       

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
  oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

  485,90

       
   

  Peruskoulu ja aikuislukio

     

  Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (19 § 4 ja 6 mom.)

  97,16

       
  1.5.2018 lukien    

  OSIO B LIITE 1 Peruskoulu

     

  Peruspalkat

       
     

  I kl

  II kl

  4 03 04 00 5

  Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 04 00 7

  Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

  2 651,87

  2 626,81

  4 03 04 00 8

  Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto

  2 324,46

  2 302,48

  4 03 04 00 9

  Lehtori/korkeakoulututkinto

  2 224,95

  2 203,91

  4 03 04 01 0

  Lehtori/muu kuin edellä mainittu

  2 102,94

  2 083,06

  4 03 04 01 2

  Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 864,28

  2 837,19

  4 03 04 01 4

  Erityisopetuksen opettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 764,12

  2 737,94

  4 03 04 01 3

  Erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 675,52

  2 650,19

  4 03 04 01 5

  Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 04 01 6

  Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 524,26

  2 500,44

  4 03 04 01 7

  Erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 206,30

  2 185,43

  4 03 04 02 8

  Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto,  aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 04 03 0

  Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 04 03 1

  Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 548,78

  2 524,67

  4 03 04 09 8

  Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

  2 079,41

  2 059,91

  4 03 04 03 3

  Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 983,10

  1 965,27

  4 03 04 02 0

  Esiluokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 04 02 4

  Esiluokanopettaja/erityisesiluokan opettaja jolla erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 04 02 1

  Esiluokanopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

  2 237,45

  2 216,25

  4 03 04 02 2

  Esiluokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 923,15

  1 907,03

  4 03 07 03 8

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 07 04 0

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

  2 651,87

  2 626,81

  4 03 07 04 1

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto

  2 324,46

  2 302,48

  4 03 07 04 2

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

  2 224,95

  2 203,91

  4 03 07 04 3

  Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 102,94

  2 083,06

  4 03 07 04 4

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

  2 864,28

  2 837,19

  4 03 07 04 6

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

  2 764,12

  2 737,97

  4 03 07 04 5

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/erityisopettajan kelpoisuus

  2 675,52

  2 650,19

  4 03 07 04 7

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 07 04 8

  Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus.

  2 524,26

  2 500,44

  4 03 07 04 9

  Erityisopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 206,30

  2 185,43

  4 03 07 05 4

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa  yhteisenä opetettavassa aineessa

  2 844,53

  2 817,62

  4 03 07 05 6

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 633,80

  2 608,91

  4 03 07 05 7

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 548,78

  2 524,67

  4 03 07 09 9

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

  2 079,41

  2 059,91

  4 03 07 05 9

  Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 983,10

  1 965,27

  4 03 07 06 2

  Esiopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 07 06 5

  Esiopetuksen tuntiopettaja/erityisesiluokan opettajan, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

  2 284,98

  2 263,37

  4 03 07 06 3

  Esiopetuksen tuntiopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

  2 237,45

  2 216,25

  4 03 07 06 4

  Esiopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  1 923,15

  1 907,03

         

  Palkkiot

   

  €/kk

   
         
   

  Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/koulu (23 §)

     
   

  1–2 palkkaperusteryhmää

  194,56

   
   

  3–8 palkkaperusteryhmää

  389,10

   
   

  9–  palkkaperusteryhmää

  583,66

   
  1.5.2018 lukien    

  OSIO B LIITE 2 Lukio

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 04 04 01 7

  Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 04 01 8

  Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 878,72

  2 851,46

  4 04 04 02 2

  Lehtori/korkeakoulututkinto

  2 429,50

  2 406,55

  4 04 04 02 3

  Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto

  2 151,21

  2 130,89

  4 04 07 03 7

  Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 07 03 9

  Tuntiopettaja/aiempi  lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 613,87

  2 589,16

  4 04 07 04 2

  Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

  2 322,06

  2 300,10

  4 04 07 04 1

  Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu tutkinto

  2 151,21

  2 130,89

  Palkkiot

   

  €/kerta

   
   

  Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, 9 § 2 mom.)

  115,64

   
   

  Yksityisopiskelijan kuulustelu (soveltamisohje, 9 § 2 mom.)

  38,62

   
   

  Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

  38,62

   
  1.5.2018 lukien    

  OSIO B LIITE 3 Aikuislukio

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 04 04 02 4

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 04 02 5

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 875,91

  2 848,69

  4 04 04 02 7

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/korkeakoulututkinto

  2 431,92

  2 408,94

  4 04 04 02 6

  Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/muu kuin edellä mainittu

  2 152,30

  2 131,96

  4 04 07 05 0

  Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

  3 016,35

  2 987,86

  4 04 07 05 1

  Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

  2 613,87

  2 589,16

  4 04 07 05 3

  Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

  2 322,06

  2 300,10

  4 04 07 05 4

  Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

  2 151,21

  2 130,89

  Palkkiot

   

  €/kerta

   
   

  Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, liite 2 9 § 2 mom.)

  115,64

   
   

  Yksityisopiskelijan osakuulustelu (soveltamisohje, liite 2 9 § 2 mom.)

  38,62

   
   

  Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

  38,62

   
  1.5.2018 lukien  
  OSIO C LIITE 1 Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö  
  Peruspalkat   I kl II kl
  4 09 01 02 4 Rehtori 3 948,49 3 910,66
  4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 749,57 3 713,55
  4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 619,83 3 584,74
  Peruspalkat      
  4 11 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto I kl II kl
    0 vuotta 3 212,28 3 181,13
    5 vuotta 3 276,52 3 244,74
    8 vuotta 3 374,82 3 342,09
    10 vuotta 3 543,55 3 509,19
    15 vuotta 3 825,49 3 788,38
    20 vuotta 3 978,51 3 939,92
  4 11 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto    
    0 vuotta 3 119,88 3 089,82
    5 vuotta 3 182,27 3 151,62
    8 vuotta 3 277,74 3 246,17
    10 vuotta 3 441,62 3 408,49
    15 vuotta 3 715,46 3 679,66
    20 vuotta 3 864,07 3 826,85
  4 11 04 00 1 Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto    
  4 11 07 00 1 Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto    
    0 vuotta 3 405,06 3 372,73
    5 vuotta 3 593,41 3 559,30
    8 vuotta 3 726,51 3 691,14
    10 vuotta 3 934,15 3 896,81
    15 vuotta 4 154,24 4 114,81
    20 vuotta 4 387,55 4 345,90
  4 11 04 00 2 Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto    
  4 11 07 00 2 Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto    
    0 vuotta 2 965,16 2 937,03
    5 vuotta 3 129,18 3 099,48
    8 vuotta 3 245,09 3 214,29
    10 vuotta 3 425,90 3 393,39
    15 vuotta 3 617,57 3 583,24
    20 vuotta 3 820,73 3 784,47
  4 11 04 00 3 Lehtori/soveltuva opistoasteen  tutkinto    
  4 11 07 00 3 Tuntiopettaja/soveltuva opistoasteen  tutkinto    
    0 vuotta 2 768,79 2 742,57
    5 vuotta 2 921,94 2 894,27
    8 vuotta 3 030,17 3 001,48
    10 vuotta 3 199,62 3 168,72
    15 vuotta 3 377,99 3 345,99
    20 vuotta 3 567,69 3 533,90
  4 11 04 00 4 Lehtori/muu soveltuva tutkinto tai  koulutus    
  4 11 07 00 4 Tuntiopettajai/muu soveltuva tutkinto tai  koulutus    
    0 vuotta 2 703,97 2 678,28
    5 vuotta 2 853,54 2 826,44
    8 vuotta 2 959,24 2 931,13
    10 vuotta 3 124,13 3 094,45
    15 vuotta 3 298,90 3 267,57
    20 vuotta 3 484,17 3 451,07
  Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio €/tunti  
  4 11 07 03 3   26,67  
  1.5.2018 lukien
  OSIO C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstön yhteiset määräykset
  Peruspalkat   I kl II kl
  4 09 01 02 4 Rehtori 3 948,49 3 910,66
  4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 749,57 3 713,55
  4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 619,83 3 584,74
  4 00 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 447,84 3 414,41
  4 00 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto 3 348,67 3 316,41
  Palkkiot €/kerta  
  Ylioppilaskirjoitusten valmistavan tarkistuksen palkkio (10 § 2 mom.) 38,53  
  1.5.2018 lukien    

  OSIO C LIITE 4 Ammattioppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 09 04 00 1

  Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 139,18

  3 109,39

  4 09 04 00 2

  Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

  2 733,63

  2 707,69

  4 09 04 00 3

  Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 552,59

  2 528,41

  4 09 04 00 8

  Ammatillisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 492,85

  2 469,17

  4 09 04 00 5

  Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

  2 854,32

  2 827,24

  4 09 04 00 6

  Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto

  2 344,31

  2 322,08

  4 09 07 01 5

  Ammatillinen oppilaitos/tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 139,18

  3 109,39

  4 09 07 01 6

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

  2 733,63

  2 707,69

  4 09 07 01 7

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 552,59

  2 528,41

  4 09 07 02 2

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 492,85

  2 469,17

  4 09 07 01 9

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 854,32

  2 827,24

  4 09 07 02 0

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu soveltuva tutkinto

  2 344,31

  2 322,08

  1.5.2018 lukien    

  OSIO C LIITE 5 Kauppaoppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 14 04 00 3

  Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 970,57

  2 942,36

  4 14 04 00 4

  Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 634,61

  2 609,63

  4 14 04 00 5

  Lehtori/muu soveltuva tutkinto

  2 367,38

  2 344,91

  4 14 07 01 1

  Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 970,57

  2 942,36

  4 14 07 01 2

  Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 634,61

  2 609,63

  4 14 07 01 3

  Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto

  2 367,38

  2 344,91

  1.5.2018 lukien    

  OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 18 04 00 2

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 04 00 3

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 352,46

  2 330,16

  4 18 04 00 4

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 336,05

  2 313,90

  4 18 04 00 5

  Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

  2 131,46

  2 111,23

  4 18 04 00 8

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 04 00 9

  Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 336,05

  2 313,90

  4 18 07 00 2

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 07 00 3

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

  2 352,46

  2 330,16

  4 18 07 00 4

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 336,05

  2 313,90

  4 18 07 00 5

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

  2 131,46

  2 111,23

  4 18 07 00 8

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 479,72

  2 456,17

  4 18 07 00 9

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 336,05

  2 313,90

  1.5.2018 lukien    

  OSIO C LIITE 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 16 04 00 5

  Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 265,74

  3 234,43

  4 16 04 00 6

  Lehtori/muu

  3 109,28

  3 079,41

  4 16 07 00 5

  Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikoreakoulututkinto

  3 265,74

  3 234,43

  4 16 07 00 6

  Tuntiopettaja/muu

  3 109,28

  3 079,41

  1.5.2018 lukien    

  OSIO C LIITE 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 19 04 00 8

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 291,22

  3 259,98

  4 19 04 00 9

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

  3 005,30

  2 976,78

  4 19 04 01 0

  Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 918,31

  2 890,65

  4 19 04 01 8

  Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 728,71

  2 702,80

  4 19 04 01 4

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  3 160,98

  3 130,99

  4 19 04 01 5

  Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 918,31

  2 890,65

  4 19 07 00 8

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 291,22

  3 259,98

  4 19 07 00 9

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

  3 005,30

  2 976,78

  4 19 07 01 0

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

  2 918,31

  2 890,65

  4 19 07 01 8

  Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

  2 728,71

  2 702,80

  4 19 07 01 4

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  3 160,98

  3 130,99

  4 19 07 01 5

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

  2 918,31

  2 890,65

  1.5.2018 lukien    

  OSIO C LIITE 9 Merenkulkuoppilaitos

     

  Peruspalkat

   

  I kl

  II kl

  4 20 04 00 3

  Laboratorioinsinööri

  2 841,85

  2 814,84

  4 20 04 01 0

  Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 100,91

  3 071,48

  4 20 04 01 1

  Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/muu tutkinto

  2 905,06

  2 877,50

  4 20 04 00 8

  Lehtori/ammatinopetus

  2 321,53

  2 299,49

  4 20 04 00 9

  Lehtori/työnopetus

  2 216,74

  2 195,74

  4 20 04 00 4

  Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 854,45

  2 827,34

  4 20 04 00 5

  Lehtori/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

  2 539,80

  2 515,74

  4 20 04 00 6

  Lehtori/yhteiset aineet/muu tutkinto

  2 485,19

  2 461,63

  4 20 07 01 0

  Tuntiopettaja/merenkulku- ja teknillisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  3 100,91

  3 071,48

  4 20 07 01 1

  Tuntiopettaja/merenkulku ja teknilliset aineet/muu tutkinto

  2 905,06

  2 877,50

  4 20 07 00 8

  Tuntiopettaja/ammatinopetus

  2 321,53

  2 299,49

  4 20 07 00 9

  Tuntiopettaja/työnopetus

  2 216,74

  2 195,74

  4 20 07 00 4

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

  2 854,45

  2 827,34

  4 20 07 00 5

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

  2 539,80

  2 515,74

  4 20 07 00 6

  Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu tutkinto

  2 485,19

  2 461,63

  1.5.2018 lukien    

  OSIO E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

     

  Palkka

       

  4 30 04 00 4

  Kokoaikainen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto

  Alaraja

  Yläraja

   

  0 vuotta

  3 770,45

  4 426,88

   

  5 vuotta

  3 958,97

  4 615,42

   

  10 vuotta

  4 156,92

  4 813,38

   

  15 vuotta

  4 364,78

  5 021,20

   

  20 vuotta

  4 539,37

  5 195,81

  4 30 04 00 5

  Kokoaikainen opettaja/korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto

   

  0 vuotta

  3 546,81

  4 065,67

   

  5 vuotta

  3 724,15

  4 243,01

   

  10 vuotta

  3 910,35

  4 429,21

   <