På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
  • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
    OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

    Palkkaliite

    OVTES-palkat ja -palkkiot 1.5.2018 lukien

    1.5.2018 lukien    

    OSIO A Yleinen osa

       
    Palkkiot    

    Yksityisoppilaan kuulustelu (25 §)

    36,47

    €/kerta

    1.5.2018 lukien        

    OSIO B Yleissivistävän koulun
    opetushenkilöstön yhteiset määräykset

           

    Tehtäväkohtainen palkka

           
               

    Hinnoittelutunnus

     

    Alaraja

    Yläraja

    Alaraja

    Yläraja

       

    I kl

    I kl

    II kl

    II kl

    4 03 01 10 1

    Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
    12–23 palkkaperusteryhmää

    3 742,79

    4 019,61

    3 706,98

    3 981,12

    4 03 01 20 1

    Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
    24–30 palkkaperusteryhmää

    3 866,22

    4 181,51

    3 829,23

    4 141,49

    4 03 01 30 1

    Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
    31–37 palkkaperusteryhmää

    4 019,61

    4 363,32

    3 981,12

    4 321,61

    4 03 01 40 1 Vuosiluokkia 1–6 käsittävän koulun rehtori,
    38
    palkkaperusteryhmää
    4 190,45   4 150,33  

    4 03 01 10 2

    Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
    –6 palkkaperusteryhmää

    3 866,22

    4 181,75

    3 829,23

    4 141,49

    4 03 01 20 2

    Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
    7–14 palkkaperusteryhmää

    4 181,51

    4 548,93

    4 141,49

    4 505,39

    4 03 01 30 2

    Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
    15–19 palkkaperusteryhmää

    4 363,32

    4 737,90

    4 321,61

    4 692,58

    4 03 01 40 2

    Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
    20–24 palkkaperusteryhmää

    4 548,93

     

    4 505,39

     
    4 03 01 50 2 Vuosiluokkia 7–9 käsittävän koulun rehtori,
    25– palkkaperusteryhmää
    4 742,27   4 696,88  

    4 03 01 10 3

    Erityiskoulun rehtori,
    6–11 palkkaperusteryhmää

    3 866,22

    4 181,51

    3 829,23

    4 141,49

    4 03 01 20 3

    Erityiskoulun rehtori,
    12–20 palkkaperusteryhmää

    4 019,61

    4 363,32

    3 981,12

    4 321,61

    4 03 01 30 3

    Erityiskoulun rehtori,

    21–25 palkkaperusteryhmää

    4 363,32

    4 737,90

    4 321,61

    4 692,58

    4 03 01 40 3

    Erityiskoulun rehtori,
    26– palkkaperusteryhmää

    4 548,93

    4 956,55

    4 505,39

    4 909,12

    4 03 02 00 0

    Peruskoulun kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori (osio B 5 §)

     

     

     

     

    4 04 02 00 0

    Lukion kokonaistyöajassa oleva apulaisrehtori
    (osio B 5 §)

     

     

     

     

    4 04 01 00 5

    Lukion rehtori (osio B 4 §)

    4 422,82

    5 516,20

    4 380,49

    5 463,41

    4 04 01 01 1

    Aikuislukion rehtori (osio B 4 §)

    4 422,82

    5 516,20

    4 380,49

    5 463,41

    4 03 04 06 6

    Peruskoulun oppilaanohjaaja
    (osio B 6 §)

    2 988,29

     

    2 959,83

     

    4 03 04 06 7

    Peruskoulun oppilaanohjaaja, ei kelpoisuutta
    (osio B 6 § 2 mom.)

     

     

     

     

    4 04 04 06 6 Lukion opinto-ohjaaja
    (osio B 6a § 1 mom.)
    3 781,50   3 750,06  
    4 04 04 06 7 Lukion opinto-ohjaaja, ei kelpoisuutta
    (osio B 6a § 2 mom.)
           

    Palkkiot

     

    Vuosiluokkien
    1–6 koulu, €/kk

     

    Vuosiluokkien 7–9 koulu tai erityiskoulu €/kk

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    6–8 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

     

     

    229,63

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    9
    16 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

    229,63

     

    459,25

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,

    17–21 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

    344,45

     

    574,07

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    22–25 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

    344,45

     

    803,7

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    26–29 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

    459,25

     

    1 033,34

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    30–33 palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

    574,07

     

    1 148,12

     

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    34– palkkaperusteryhmää (19 § 2 mom.)

    688,88

     

    1 262,96

     

     

    Lukio

         

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    oppilaita 100–200 (19 § 5 mom.)

    194,38

         

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    oppilaita 201–400 (19 § 5 mom.)

    291,54

         

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    oppilaita 401–600 (19 § 5 mom.)

    388,71

         

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä,
    oppilaita 601– (19 § 5 mom.)

    485,90

         
     

    Peruskoulu ja aikuislukio

       

    Koulu/oppilaitoskohtainen lisätehtävä (19 § 4 ja 6 mom.)

    97,16

         
    1.5.2018 lukien    

    OSIO B LIITE 1 Peruskoulu

       

    Peruspalkat

         
       

    I kl

    II kl

    4 03 04 00 5

    Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

    2 844,53

    2 817,62

    4 03 04 00 7

    Lehtori/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

    2 651,87

    2 626,81

    4 03 04 00 8

    Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto

    2 324,46

    2 302,48

    4 03 04 00 9

    Lehtori/korkeakoulututkinto

    2 224,95

    2 203,91

    4 03 04 01 0

    Lehtori/muu kuin edellä mainittu

    2 102,94

    2 083,06

    4 03 04 01 2

    Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 864,28

    2 837,19

    4 03 04 01 4

    Erityisopetuksen opettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 764,12

    2 737,94

    4 03 04 01 3

    Erityisopetuksen opettaja/erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 675,52

    2 650,19

    4 03 04 01 5

    Erityisopetuksen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 633,80

    2 608,91

    4 03 04 01 6

    Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 524,26

    2 500,44

    4 03 04 01 7

    Erityisopetuksen opettaja/muu kuin edellä mainittu

    2 206,30

    2 185,43

    4 03 04 02 8

    Luokanopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto,  aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa

    2 844,53

    2 817,62

    4 03 04 03 0

    Luokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 633,80

    2 608,91

    4 03 04 03 1

    Luokanopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 548,78

    2 524,67

    4 03 04 09 8

    Luokanopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

    2 079,41

    2 059,91

    4 03 04 03 3

    Luokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

    1 983,10

    1 965,27

    4 03 04 02 0

    Esiluokanopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 284,98

    2 263,37

    4 03 04 02 4

    Esiluokanopettaja/erityisesiluokan opettaja jolla erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

    2 284,98

    2 263,37

    4 03 04 02 1

    Esiluokanopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

    2 237,45

    2 216,25

    4 03 04 02 2

    Esiluokanopettaja/muu kuin edellä mainittu

    1 923,15

    1 907,03

    4 03 07 03 8

    Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus 

    2 844,53

    2 817,62

    4 03 07 04 0

    Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin em. perus-, aineen-, luokan- tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

    2 651,87

    2 626,81

    4 03 07 04 1

    Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto

    2 324,46

    2 302,48

    4 03 07 04 2

    Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

    2 224,95

    2 203,91

    4 03 07 04 3

    Vuosiluokkien 7–9 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

    2 102,94

    2 083,06

    4 03 07 04 4

    Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

    2 864,28

    2 837,19

    4 03 07 04 6

    Erityisopetuksen tuntiopettaja/alempi korkeakoulututkinto ja erityisopettajan kelpoisuus

    2 764,12

    2 737,97

    4 03 07 04 5

    Erityisopetuksen tuntiopettaja/erityisopettajan kelpoisuus

    2 675,52

    2 650,19

    4 03 07 04 7

    Erityisopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 633,80

    2 608,91

    4 03 07 04 8

    Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen erityisopettajan kelpoisuus tai perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus.

    2 524,26

    2 500,44

    4 03 07 04 9

    Erityisopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

    2 206,30

    2 185,43

    4 03 07 05 4

    Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin peruskoulussa  yhteisenä opetettavassa aineessa

    2 844,53

    2 817,62

    4 03 07 05 6

    Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 633,80

    2 608,91

    4 03 07 05 7

    Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 548,78

    2 524,67

    4 03 07 09 9

    Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

    2 079,41

    2 059,91

    4 03 07 05 9

    Vuosiluokkien 1–6 tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

    1 983,10

    1 965,27

    4 03 07 06 2

    Esiopetuksen tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 284,98

    2 263,37

    4 03 07 06 5

    Esiopetuksen tuntiopettaja/erityisesiluokan opettajan, jolla on erityislastentarhanopettajan kelpoisuus

    2 284,98

    2 263,37

    4 03 07 06 3

    Esiopetuksen tuntiopettaja/asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

    2 237,45

    2 216,25

    4 03 07 06 4

    Esiopetuksen tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

    1 923,15

    1 907,03

           

    Palkkiot

     

    €/kk

     
           
     

    Taide- ja taitoaineiden lisät, yhteensä/koulu (23 §)

       
     

    1–2 palkkaperusteryhmää

    194,56

     
     

    3–8 palkkaperusteryhmää

    389,10

     
     

    9–  palkkaperusteryhmää

    583,66

     
    1.5.2018 lukien    

    OSIO B LIITE 2 Lukio

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 04 04 01 7

    Lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

    3 016,35

    2 987,86

    4 04 04 01 8

    Lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 878,72

    2 851,46

    4 04 04 02 2

    Lehtori/korkeakoulututkinto

    2 429,50

    2 406,55

    4 04 04 02 3

    Lehtori/muu kuin edellä mainittu tutkinto

    2 151,21

    2 130,89

    4 04 07 03 7

    Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

    3 016,35

    2 987,86

    4 04 07 03 9

    Tuntiopettaja/aiempi  lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 613,87

    2 589,16

    4 04 07 04 2

    Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

    2 322,06

    2 300,10

    4 04 07 04 1

    Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu tutkinto

    2 151,21

    2 130,89

    Palkkiot

     

    €/kerta

     
     

    Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, 9 § 2 mom.)

    115,64

     
     

    Yksityisopiskelijan kuulustelu (soveltamisohje, 9 § 2 mom.)

    38,62

     
     

    Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

    38,62

     
    1.5.2018 lukien    

    OSIO B LIITE 3 Aikuislukio

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 04 04 02 4

    Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

    3 016,35

    2 987,86

    4 04 04 02 5

    Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 875,91

    2 848,69

    4 04 04 02 7

    Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/korkeakoulututkinto

    2 431,92

    2 408,94

    4 04 04 02 6

    Aikuislukion ja aikuislinjan lehtori/muu kuin edellä mainittu

    2 152,30

    2 131,96

    4 04 07 05 0

    Tuntiopettaja/ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus tai aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

    3 016,35

    2 987,86

    4 04 07 05 1

    Tuntiopettaja/aiempi lukio-opetusta antavan tai muu aikuislukion opettajan kelpoisuus taikka perusopetusta antavan opettajan kelpoisuus

    2 613,87

    2 589,16

    4 04 07 05 3

    Tuntiopettaja/korkeakoulututkinto

    2 322,06

    2 300,10

    4 04 07 05 4

    Tuntiopettaja/muu kuin edellä mainittu

    2 151,21

    2 130,89

    Palkkiot

     

    €/kerta

     
     

    Yksityisopiskelijan kuulustelu (oppiainetta kohden, liite 2 9 § 2 mom.)

    115,64

     
     

    Yksityisopiskelijan osakuulustelu (soveltamisohje, liite 2 9 § 2 mom.)

    38,62

     
     

    Yksityisopiskelijan yo-kirjoituksen valmistava tarkistus ja arvostelu (liite 2 9 § 5 mom.)

    38,62

     
    1.5.2018 lukien  
    OSIO C LIITE 1 Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstö  
    Peruspalkat   I kl II kl
    4 09 01 02 4 Rehtori 3 948,49 3 910,66
    4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 749,57 3 713,55
    4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 619,83 3 584,74
    Peruspalkat      
    4 11 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto I kl II kl
      0 vuotta 3 212,28 3 181,13
      5 vuotta 3 276,52 3 244,74
      8 vuotta 3 374,82 3 342,09
      10 vuotta 3 543,55 3 509,19
      15 vuotta 3 825,49 3 788,38
      20 vuotta 3 978,51 3 939,92
    4 11 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto    
      0 vuotta 3 119,88 3 089,82
      5 vuotta 3 182,27 3 151,62
      8 vuotta 3 277,74 3 246,17
      10 vuotta 3 441,62 3 408,49
      15 vuotta 3 715,46 3 679,66
      20 vuotta 3 864,07 3 826,85
    4 11 04 00 1 Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto    
    4 11 07 00 1 Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto    
      0 vuotta 3 405,06 3 372,73
      5 vuotta 3 593,41 3 559,30
      8 vuotta 3 726,51 3 691,14
      10 vuotta 3 934,15 3 896,81
      15 vuotta 4 154,24 4 114,81
      20 vuotta 4 387,55 4 345,90
    4 11 04 00 2 Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto    
    4 11 07 00 2 Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto tai rakennusarkkitehdin tutkinto    
      0 vuotta 2 965,16 2 937,03
      5 vuotta 3 129,18 3 099,48
      8 vuotta 3 245,09 3 214,29
      10 vuotta 3 425,90 3 393,39
      15 vuotta 3 617,57 3 583,24
      20 vuotta 3 820,73 3 784,47
    4 11 04 00 3 Lehtori/soveltuva opistoasteen  tutkinto    
    4 11 07 00 3 Tuntiopettaja/soveltuva opistoasteen  tutkinto    
      0 vuotta 2 768,79 2 742,57
      5 vuotta 2 921,94 2 894,27
      8 vuotta 3 030,17 3 001,48
      10 vuotta 3 199,62 3 168,72
      15 vuotta 3 377,99 3 345,99
      20 vuotta 3 567,69 3 533,90
    4 11 04 00 4 Lehtori/muu soveltuva tutkinto tai  koulutus    
    4 11 07 00 4 Tuntiopettajai/muu soveltuva tutkinto tai  koulutus    
      0 vuotta 2 703,97 2 678,28
      5 vuotta 2 853,54 2 826,44
      8 vuotta 2 959,24 2 931,13
      10 vuotta 3 124,13 3 094,45
      15 vuotta 3 298,90 3 267,57
      20 vuotta 3 484,17 3 451,07
    Sivutoimisen tuntiopettajan palkkio €/tunti  
    4 11 07 03 3   26,67  
    1.5.2018 lukien
    OSIO C Ammatillisen oppilaitoksen opetushenkilöstön yhteiset määräykset
    Peruspalkat   I kl II kl
    4 09 01 02 4 Rehtori 3 948,49 3 910,66
    4 00 03 00 1 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 749,57 3 713,55
    4 00 03 00 2 Apulaisrehtori ja aikuiskoulutusjohtaja/muu tutkinto 3 619,83 3 584,74
    4 00 03 00 3 Opinto-ohjaaja/ylempi korkeakoulututkinto 3 447,84 3 414,41
    4 00 03 00 4 Opinto-ohjaaja/muu tutkinto 3 348,67 3 316,41
    Palkkiot €/kerta  
    Ylioppilaskirjoitusten valmistavan tarkistuksen palkkio (10 § 2 mom.) 38,53  
    1.5.2018 lukien    

    OSIO C LIITE 4 Ammattioppilaitos

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 09 04 00 1

    Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 139,18

    3 109,39

    4 09 04 00 2

    Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

    2 733,63

    2 707,69

    4 09 04 00 3

    Ammatillisten aineiden lehtori/soveltuva opistoasteen tutkinto

    2 552,59

    2 528,41

    4 09 04 00 8

    Ammatillisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

    2 492,85

    2 469,17

    4 09 04 00 5

    Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

    2 854,32

    2 827,24

    4 09 04 00 6

    Ammatillisen oppilaitoksen yhteisten aineiden lehtori/muu soveltuva tutkinto

    2 344,31

    2 322,08

    4 09 07 01 5

    Ammatillinen oppilaitos/tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 139,18

    3 109,39

    4 09 07 01 6

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto, insinöörin tai rakennusarkkitehdin tutkinto

    2 733,63

    2 707,69

    4 09 07 01 7

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

    2 552,59

    2 528,41

    4 09 07 02 2

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

    2 492,85

    2 469,17

    4 09 07 01 9

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    2 854,32

    2 827,24

    4 09 07 02 0

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu soveltuva tutkinto

    2 344,31

    2 322,08

    1.5.2018 lukien    

    OSIO C LIITE 5 Kauppaoppilaitos

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 14 04 00 3

    Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    2 970,57

    2 942,36

    4 14 04 00 4

    Lehtori/soveltuva korkeakoulututkinto

    2 634,61

    2 609,63

    4 14 04 00 5

    Lehtori/muu soveltuva tutkinto

    2 367,38

    2 344,91

    4 14 07 01 1

    Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    2 970,57

    2 942,36

    4 14 07 01 2

    Tuntiopettaja/soveltuva korkeakoulututkinto

    2 634,61

    2 609,63

    4 14 07 01 3

    Tuntiopettaja/muu soveltuva tutkinto

    2 367,38

    2 344,91

    1.5.2018 lukien    

    OSIO C LIITE 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 18 04 00 2

    Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    2 479,72

    2 456,17

    4 18 04 00 3

    Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

    2 352,46

    2 330,16

    4 18 04 00 4

    Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

    2 336,05

    2 313,90

    4 18 04 00 5

    Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

    2 131,46

    2 111,23

    4 18 04 00 8

    Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    2 479,72

    2 456,17

    4 18 04 00 9

    Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

    2 336,05

    2 313,90

    4 18 07 00 2

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    2 479,72

    2 456,17

    4 18 07 00 3

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto

    2 352,46

    2 330,16

    4 18 07 00 4

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

    2 336,05

    2 313,90

    4 18 07 00 5

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

    2 131,46

    2 111,23

    4 18 07 00 8

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    2 479,72

    2 456,17

    4 18 07 00 9

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

    2 336,05

    2 313,90

    1.5.2018 lukien    

    OSIO C LIITE 7 Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 16 04 00 5

    Lehtori/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 265,74

    3 234,43

    4 16 04 00 6

    Lehtori/muu

    3 109,28

    3 079,41

    4 16 07 00 5

    Tuntiopettaja/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikoreakoulututkinto

    3 265,74

    3 234,43

    4 16 07 00 6

    Tuntiopettaja/muu

    3 109,28

    3 079,41

    1.5.2018 lukien    

    OSIO C LIITE 8 Metsä- ja puutalousoppilaitos

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 19 04 00 8

    Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 291,22

    3 259,98

    4 19 04 00 9

    Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

    3 005,30

    2 976,78

    4 19 04 01 0

    Lehtori/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

    2 918,31

    2 890,65

    4 19 04 01 8

    Lehtori/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

    2 728,71

    2 702,80

    4 19 04 01 4

    Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    3 160,98

    3 130,99

    4 19 04 01 5

    Lehtori/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

    2 918,31

    2 890,65

    4 19 07 00 8

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 291,22

    3 259,98

    4 19 07 00 9

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva korkeakoulututkinto tai insinöörin tutkinto

    3 005,30

    2 976,78

    4 19 07 01 0

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/soveltuva opistoasteen tutkinto

    2 918,31

    2 890,65

    4 19 07 01 8

    Tuntiopettaja/ammatilliset aineet/muu soveltuva tutkinto tai koulutus

    2 728,71

    2 702,80

    4 19 07 01 4

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    3 160,98

    3 130,99

    4 19 07 01 5

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/korkeakoulututkinto

    2 918,31

    2 890,65

    1.5.2018 lukien    

    OSIO C LIITE 9 Merenkulkuoppilaitos

       

    Peruspalkat

     

    I kl

    II kl

    4 20 04 00 3

    Laboratorioinsinööri

    2 841,85

    2 814,84

    4 20 04 01 0

    Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 100,91

    3 071,48

    4 20 04 01 1

    Lehtori/merenkulku- ja teknisissä aineissa/muu tutkinto

    2 905,06

    2 877,50

    4 20 04 00 8

    Lehtori/ammatinopetus

    2 321,53

    2 299,49

    4 20 04 00 9

    Lehtori/työnopetus

    2 216,74

    2 195,74

    4 20 04 00 4

    Lehtori/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    2 854,45

    2 827,34

    4 20 04 00 5

    Lehtori/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

    2 539,80

    2 515,74

    4 20 04 00 6

    Lehtori/yhteiset aineet/muu tutkinto

    2 485,19

    2 461,63

    4 20 07 01 0

    Tuntiopettaja/merenkulku- ja teknillisissä aineissa/soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

    3 100,91

    3 071,48

    4 20 07 01 1

    Tuntiopettaja/merenkulku ja teknilliset aineet/muu tutkinto

    2 905,06

    2 877,50

    4 20 07 00 8

    Tuntiopettaja/ammatinopetus

    2 321,53

    2 299,49

    4 20 07 00 9

    Tuntiopettaja/työnopetus

    2 216,74

    2 195,74

    4 20 07 00 4

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/ylempi korkeakoulututkinto

    2 854,45

    2 827,34

    4 20 07 00 5

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/alempi korkeakoulututkinto

    2 539,80

    2 515,74

    4 20 07 00 6

    Tuntiopettaja/yhteiset aineet/muu tutkinto

    2 485,19

    2 461,63

    1.5.2018 lukien    

    OSIO E Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

       

    Palkka

         

    4 30 04 00 4

    Kokoaikainen opettaja/ylempi korkeakoulututkinto

    Alaraja

    Yläraja

     

    0 vuotta

    3 770,45

    4 426,88

     

    5 vuotta

    3 958,97

    4 615,42

     

    10 vuotta

    4 156,92

    4 813,38

     

    15 vuotta

    4 364,78

    5 021,20

     

    20 vuotta

    4 539,37

    5 195,81

    4 30 04 00 5

    Kokoaikainen opettaja/korkeakoulu- tai insinöörin tutkinto

     

    0 vuotta

    3 546,81

    4 065,67

     

    5 vuotta

    3 724,15

    4 243,01

     

    10 vuotta

    3 910,35

    4 429,21

     

    15 vuotta

    4 105,86

    4 624,72

     

    20 vuotta

    4 270,12

    4 788,97

    4 30 04 00 6

    Kokoaikainen opettaja/opistoasteen tutkinto