På svenska
OVTES
Osio C Liite 6 Taide ja viestintäkulttuurioppilaitos

I Soveltaminen

1 § Soveltamisala

1 mom.

Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän liitteen lisäksi OVTES:n osiota A ja osion C yhteisiä määräyksiä. Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.

2 mom.

Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan samoja määräyksiä kuin opettajanviran haltijaan.