På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio C Liite 4 Ammattioppilaitos

  I Soveltaminen

  1 § Soveltamisala

  1 mom.

  Tätä liitettä sovelletaan seuraavilla koulutusaloilla:

  • tekniikan ja liikenteen ala lukuun ottamatta merenkulkuoppilaitoksissa annettavaa opetusta
  • matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  • sosiaali- ja terveysalaan kuuluva kauneudenhoitokoulutus
  • kulttuurialaan kuuluva käsi- ja taideteollisuuskoulutus
  • luonnonvara-alaan kuuluva maatila-, puutarha- ja kalatalouskoulutus.

  2 mom.

  1 momentissa mainitun koulutusalan opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtona sovelletaan tämän liitteen lisäksi OVTES:n osiota A ja osion C yhteisiä määräyksiä. Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.

  3 mom.

  Päätoimiseen tuntiopettajaan sovelletaan samoja määräyksiä kuin opettajanviran haltijaan.