På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  OVTES 2018–2019, voimassa 1.2.2018 lukien

  Työ- ja virkaehtosopimus paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän perusteista ja maksamisesta

  KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä kunnan/kuntayhtymän ja sen työyhteisöjen tuloksellisuuden edistämistä ja tuottavuuden parantamista. Osapuolet korostavat henkilöstön osaamisen mahdollisimman hyvää hyödyntämistä kunnan tai kuntayhtymän tavoitteiden saavuttamisessa.

  Erän maksaminen perustuu kunnan tai kuntayhtymän strategian mukaisiin tuloksellisuus- ja tuottavuustavoitteisiin ja niiden toimeenpanoon. Tuottavuustavoitteet voidaan kytkeä myös jo käynnissä olevaan strategiatyöhön. Työnantaja voi hyödyntää organisaatiossa jo käytettyjä arviointimenetelmiä/käytänteitä. Kertaerän maksamisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan vuosien 2018–2019 aikana.

  Tuottavuustavoitteiden ja kertaerän piirissä on kunnan/kuntayhtymän koko henkilöstö.1 

  Kertaerä maksetaan koko henkilöstölle tammikuussa 2019.

  Työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka maksetaan tammikuun 2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen kertaerä.

  Kertaerää ei makseta, jos työntekijällä/viranhaltijalla ei ole ko. ajanjaksona yhtään palkallista päivää.

  Osa-aikaisen työntekijän/viranhaltijan kohdalla käytetään osa-aikaprosenttina 18.11.2018 voimassa olevaa osa-aikaprosenttia.

  Kertaerä on suuruudeltaan 9,2 % palkansaajan

  • KVTES II luvun 5 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • LS Yleisen osan 9 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • OVTES Osio A 21 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • TS II luvun 18 §:n mukaisesta varsinaisesta palkasta tai
  • TTES 35 §:n 1 momentin mukaisesta keskituntiansiosta, joka kerrotaan luvulla 166

  riippuen siitä, minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on 31.12.2018.


  OVTES:iä koskeva soveltamisohje

  Opettajilla joiden palkkaus perustuu tehtyihin opetustunteihin, käytetään varsinaista palkkaa vastaavana palkkatekijänä opettajalle kuukaudessa keskimäärin maksettujen tuntipalkkioiden euromäärää. Tällaisia opettajia ovat sivutoimiset tuntiopettajat sekä Osio F:n tuntiopettajat. Euromäärän laskennassa käytetään opettajan työsuunnitelmaan vahvistettua tuntimäärää.


  Helsingissä 13. helmikuuta 2018

  KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

   JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

   JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

   JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL RY

   KUNTA-ALAN KOULUTETTU HOITOHENKILÖSTÖ KOHO RY


  1Esimerkkejä hyvistä toimenpiteistä löytyy KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisestä Kunteko-ohjelmasta https://www.kunteko.fi/