2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

I Soveltaminen

1 § Soveltamisala

Metsä- ja puutalousoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan tämän liitteen lisäksi OVTES:n osiota A ja osion C yhteisiä määräyksiä. Lisäksi palvelussuhteen ehtoina sovelletaan soveltuvin osin KVTES:n määräyksiä.