På svenska

OVTES 2018– 2019

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  Osio B Liite 1 Peruskoulu

  I Määritelmiä

  1 § Perusopetuksen jaottelu

  Tätä liitettä sovelletaan peruskoulussa annettavaan opetukseen:

  1. Vuosiluokilla 1–6 ja esiopetukseen, jota annetaan muille kuin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville.
  2. Vuosiluokilla 7–9 ja 10 luokan lisäopetukseen.
  3. Erityisopetukseen perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitetun opetuksen mukaisesti

  Soveltamisohje 1 ja 2 kohtaan

  Sekaryhmässä on vuosiluokkien 1–6 ja 7–9 oppilaita. Sekaryhmään sovelletaan vuosiluokkia 1–6 koskevia määräyksiä, jos vuosiluokkien 1–6 oppilaita on yli puolet. Jos sekaryhmän oppilaista vähintään puolet on vuosiluokkien 7–9 oppilaita, sovelletaan vuosiluokkia 7–9 koskevia määräyksiä.