På svenska
OVTES
Osio F Liite 10 Musiikkioppilaitos

I Viranhaltijoiden palkka

1 § Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka

1 mom.           

Rehtorin (4 08 01 002) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).

2 mom.           

Apulaisrehtorin (4 08 02 00 5) tehtäväkohtainen palkka (ks. palkkaliite).


Soveltamisohje

Ks. palkka-asteikon käytöstä osio A 6 §.


2 § Musiikin perusopetuksen opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 08 04 01 2

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi
ammattikorkeakoulututkinto

4 08 04 01 4

Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, konservatorion jatkotutkinto tai aiempi lehtorin kelpoisuus

4 08 04 01 3

Muu soveltuva tutkinto taikka aiempi opettajan tai säestäjän kelpoisuus

3 § Ammatillisen koulutuksen (II aste) opettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka

Lehtorin (4 08 04 00 8) palkka I kalleusluokassa ja II kalleusluokassa (ks. palkkaliite).


Huomautus

Ammatilliseen opetukseen sovelletaan osion C 12 §:n 1 momenttia (työssäoppimisen ohjaamistehtävä).

Ammatillinen korkeakouluopetus on pääosin siirtynyt ammattikorkeakoulussa annettavaksi. Konservatorion yliopettajan virassa olevaan sovelletaan OVTES:n 2001–2002 yliopettajaa koskevia sopimusmääräyksiä.


4 § Vuosisidonnainen lisä

Opetushenkilöstön vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

 Voimassa 30.11.2018

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori ja apulaisrehtori

 

 

5 %

4 %

6 %

Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

2 %

3 %

9 %

6 %

6 %

 

 Voimassa 1.12.2018

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

Rehtori ja apulaisrehtori

 

 

5 %

4 %

6 %

Opettaja ja päätoiminen tuntiopettaja

2 %

2 %

9 %

6 %

6 %