2018– 2019

OVTES

2018–2019

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

I Viranhaltijoiden palkka

1 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 04 04 01 7

Ylempi korkeakoulututkinto ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 04 04 01 8

Aiempi lukio-opetusta antavan opettajan tai perusopetusta
antavan opettajan kelpoisuus

4 04 04 02 2

Korkeakoulututkinto

4 04 04 02 3

Muu kuin edellä mainittu