2018– 2019

UKTA

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal

UKTA 2018–2019, i kraft från 1.2.2018

Antalet lärare som omfattas av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) uppgår till 62 000. Största delen, dvs. 42 700, arbetar i grundskolorna. I gymnasierna arbetar 5 900 lärare.

Nätpublikation ISBN 978-952-293-574-8


Rättelser i nätversionen av UKTA

(2.5.2019) Ett fel har rättats i bilaga 10 (musikläroanstalter) § 11 mom. 3. Ersättning betalas för det tid som överstiger 24 timmar (inte 10 timmar).