Työsuojeluvaalien valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa

Työsuojeluvaalit lähestyvät. Työsuojeluvaaleissa työntekijät valitsevat edustajansa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan. Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintaan liittyvät sopimukset ovat edelleen voimassa. Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta neuvoteltaessa on otettava huomioon kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen (2008) sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskeva sopimuksen (2011) määräykset.

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaalit

Työsuojeluvaaleista säädetään työsuojelun valvontalaissa (2006/4) (Finlex).

Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan. Vaali on järjestettävä siten, että kaikilla työpaikan työntekijöillä on mahdollisuus ottaa siihen osaa eli asettua ehdokkaaksi ja äänestää.

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi on nelivuotinen.

Vaalien valmistelu kannattaa aloittaa ajoissa.

Videolla KT:n neuvottelupäällikkö Anna Kukka kertoo työsuojelun yhtestoimintahenkilöstön valinnasta.

TYRYn lausunto työsuojelun nykyisen toimikauden pidentämisestä palvelurakenneuudistuksen perusteella

Työsuojelun yhteistoimintaryhmä TYRY on antanut 29.3.2021 lausunnon työsuojelun nykyisen toimikauden pidentämisestä. Se ei pidä perusteltuna, että toimikautta pidennettäisiin palvelurakenneuudistuksen perusteella.

Ohjeita työsuojeluvaalien valmisteluun

1. Vaaleihin valmistautuessa työpaikalla kannattaa arvioida nykyisen kauden toimintaa ja vaikuttavuutta sekä miettiä kehittämistarpeita.

Lisätietoa arvioinnin tueksi löytyy esimerkiksi KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteisestä muistiosta Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen. Muistio on julkaistu KT:n yleiskirjeen 15/2010 liitteenä.

Lisäksi Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta löytyy lomakkeita työsuojelutoiminnan suunnitteluun ja arviointiin.

2. Työsuojelun yhteistoimintaorganisaatiosta neuvoteltaessa on otettava huomioon kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus sekä työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskeva sopimus. Sopimukset ovat edelleen voimassa.

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus on julkaistu KT:n yleiskirjeessä 8/2008.

Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen korvaamista koskeva sopimus löytyy KT:n yleiskirjeen 32/2011 liitteestä 1. Sopimuksen soveltamisohje on puolestaan julkaistu KT:n yleiskirjeessä 3/2013.

3. Työsuojeluvaltuutetun ajankäyttökerroin on edelleen 0,12–0,22. Kerroin on työsuojeluvaltuutettukohtainen. Tämä kannattaa ottaa huomioon myös suunniteltaessa työsuojeluvaltuutettujen toimialueita.

4. Työsuojeluvaltuutetut toimivat oman taustalla olevan palvelussuhteensa ehdoilla.

5. Jos työsuojeluvaltuutettu ei enää voi tehdä omaa työtään valtuutetun tehtävien suuren määrän vuoksi, voi työnantaja määrätä hänelle muuta työsuojeluun liittyvää työtä, jotta viikkotyöaika täyttyy.

6. Kun työpaikalla suunnitellaan työsuojelutoimikunnan kokoonpanoa, on muistettava, että työsuojeluvaltuutetut ovat lainmukaisesti aina työsuojelutoimikunnan jäseniä.

Työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (2006/44) 39 §:ssä (Finlex).

7. Vaalit järjestää vaalitoimikunta, joka koostuu henkilöstön valitsemista edustajista.

8. Työnantaja tukee vaalien toteuttamista tarjoamalla tilat ym. välineet.

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on tehnyt ohjeen vaalien toteuttamisesta. Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimintakaudeksi 1.1.2022–31.12.2025 -opas löytyy Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

Kuntaryhmän toimialasivuille on myös tulossa työsuojeluvaalien järjestämiseen liittyvän webinaarin tallenne sekä toimialakohtaiset uutiskirjeet huhtikuussa 2021.

 9. Kun työsuojeluvaltuutetut on valittu ja työnantajalle on ilmoitettu valinnoista, on työnantajan ilmoitettava tiedot Työturvallisuuskeskuksen työsuojeluhenkilörekisteriin.

Lisätietoa työsuojeluhenkilörekisteristä löytyy Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta.

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT