På svenska
Yleiskirje
34/2023
KT:n yritysjaostossa oleville jäsenyhtiöille

Työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta vuosille 2024–2025 KT:n yritysjaostossa oleville jäsenyhtiöille

Uudistettu työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tulee voimaan 1.1.2024 lukien.

Työehtosopimuksen taulukkoa edunsaajille suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta muutetaan samalla tavalla kuin yksityisen sektorin vakuutusehtojen osalta on sovittu.

Vuonna 2023 voimassa ollutta leskenosuutta ja lapsenosuutta korotetaan 1.1.2024 lukien 4,5 prosenttia. Korotus pyöristetään seuraavaan täyteen kymmeneen euroon.

Lisäksi työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen vakuutusehtoja muutetaan seuraavasti (muutokset lihavoituina):

3.3 § kohta 2:
Aviopuolison ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolen lasta, jonka huoltaja mainittu aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli on tai on ollut lapsen täysi-ikäisyyteen saakka; ja

4.5 §:    
Korvausta ei makseta henkilölle, joka on tahallisesti rikoksella aiheuttanut vakuutetun kuoleman.

3.3 § kohdassa 2 muotoilu ’lapsen täysi-ikäisyyteen saakka’ on ollut ryhmähenkivakuutuksen ehdoissa jo erittäin kauan. Taloudellinen etu virka- ja työehtosopimuksessa muotoilu täydennetään nyt samanlaiseksi. Muilta osin vuosina 2024–2025 sovelletaan samoja vakuutusehtoja kuin vuonna 2023.

Nyt solmittu sopimus on voimassa vuosina 2024–2025, joten seuraavan kerran sopimuksen ehdoista neuvotellaan vuonna 2025.

Edunsaajien yhdenmukaisen kohtelun kannalta on tärkeää, että KT:n yritysjaostossa olevat jäsenyhtiöt noudattaisivat Työntekijäin Ryhmähenkivakuutuspoolin ja Ryhmähenkivakuutusasiain neuvottelukunnan tulkintoja myös silloin, kun jäsenyhteisö itse suorittaa edun edunsaajille.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kehottaa KT:n yritysjaostossa olevia jäsenyhtiöitä kiinnittämään huomiota ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta tiedottamiseen edunsaajille.

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja    Markku Jalonen

Johtava eläkeasiantuntija    Juha Knuuti
 

Liite
Työehtosopimus KT:n yritysjaostossa olevan jäsenyhtiön palveluksessa olleen viranhaltijan/työntekijän kuoltua suoritettavasta ryhmähenkivakuutusta vastaavasta taloudellisesta edusta

Juha Knuuti

johtava eläkeasiantuntija
Puhelin:
+358 9 771 2201
Matkapuhelin:
+358 50 304 8070
Sähköposti:
Juha.Knuuti@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT