På svenska
Yleiskirje
15/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen

Kuntasektorin sopimusosapuolet perustivat edellisellä sopimuskaudella yhteisen työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä toimenpide-esityksiä työsuojelun yhteistoiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi, työsuojelupäällikön työnantaja-aseman vahvistamiseksi sekä työsuojeluvaltuutettujen aseman ja toimintaedellytysten kehittämiseksi.  

Oheinen muistio sisältää suosituksia työpaikoille työsuojeluyhteistoiminnan kehittämiseksi. Toimenpidesuositukset pohjautuvat keväällä 2009 tehdyn kyselyn tuloksiin työsuojeluyhteistoiminnan toimivuudesta. 

Työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden samanaikainen kehittäminen ovat edellytys kestävälle tuottavuuskasvulle. Työsuojeluun ja työhyvinvointiin investoiminen edistää hyvää työkykyä ja tukee mahdollisuuksia jatkaa työssä vanhuuseläkeikään asti. Hyvä työsuojelun yhteistoiminta on tärkeä osa tätä työtä.  

Työssä jaksamista ja työurien pidentämistä käsitellään myös yleiskirjeessä 13/2010 Työhyvinvointi ja tuloksellinen palvelutoiminta tukea työssä jatkamiseen. 

Kunta-alan osapuolet jatkavat näiden työsuojeluyhteistoimintaan liittyvien toimenpiteiden tukemista ja kehittämistä sekä toimenpiteiden toteutumisen seurantaa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen

Liite

Muistio: Kunnallisen työsuojeluyhteistoiminnan vaikuttavuuden kehittäminen (pdf)