På svenska

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) tukee johtamista

Valmennus on suunnattu kuntien, kuntayhtymien ja kuntien omistamien yhteisöjen sekä tulevien hyvinvointialueiden esihenkilöille ja keskijohdolle.

EKJ kehitettiin yhdessä kuntien kanssa vuosina 2015–2016. Kehittämisvaiheessa ohjelmaa ja siihen liittyviä pilotteja rahoittivat Tekes, pilottiorganisaatiot sekä Kuntayt5, jonka muodostavat KT, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus ja Avaintyönantajat Avainta ry.

Uudistunut EKJ

Uudistetussa ohjelmassa pidetään kiinni tärkeästä verkostoitumismahdollisuudesta ja vertaisoppimisesta sekä johtamisen huippuammattilaisten alustuksista. Uutena oppimismuotona on käytössä ryhmäcoachaus, jossa on tilaa pohtia oman johtajuuden kasvukohtia luottamuksellisessa ympäristössä. 

Yhteiset pienryhmäharjoitteet antavat työkaluja ratkoa arjen kiperiä johtamistilanteita. Oman organisaation johtamistavoitteet kytketään osaksi koulutusta. Valmennuksen vaikuttavuus osallistuvalle organisaatioille vahvistuu, kun mukana on useita esihenkilöitä samasta organisaatiosta. 

Valmennus tarjoaa osallistujille:

  • työkaluja oman johtajuuden tunnistamiselle ja kehittämiselle
  • tukea esihenkilötaitoihin palveluiden ja työn muutoksessa
  • mahdollisuuden pysähtyä keskustelemaan, verkostoitua ja saada vertaistukea sekä ohjattua ryhmäcoachausta

EKJ-sertifikaatti

Kuntaliitto myöntää ohjelman suorittaneille EKJ-sertifikaatin, joka on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan. Sertifikaattiin on oikeutettu henkilö, joka on tehnyt EKJ-kehittymistehtävän ja osallistunut valmennusohjelmaan.
 

EKJ6 käynnistyy toukokuussa 2022

Seuraava EKJ6 valmennusohjelma järjestetään 19.5.–14.10.2022.  Ilmoittautuminen on käynnissä.

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT