Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) tukee johtamista

Kuntakentän toimintaympäristön muutokset edellyttävät hyvää muutoksen johtamista. Laadukas johtamis- ja esihenkilöosaaminen mahdollistavat tuloksellisuuden ja uudistumisen. EKJ-ohjelma tarjoaa tukea johtamiseen erityisesti keski- ja lähijohdolle.

EKJ-logo

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) kehitettiin yhdessä kuntien kanssa vuosina 2015–2016. Kehittämisvaiheessa ohjelmaa ja siihen liittyviä pilotteja rahoittivat Tekes, pilottiorganisaatiot sekä Kuntayt5 eli KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus ja Avaintyönantajat Avainta ry.

Miten mukaan EKJ-ohjelmaan ja -valmennuksiin?

Ohjelmasta on eniten hyötyä organisaatiolle, jos siihen osallistuu useita esihenkilöitä tai ryhmiä samasta kunnasta tai kuntayhtymästä. Valmennuksen vaikuttavuus syntyy siitä, että johtamisvalmennukset kytketään organisaation kehitystyöhön ja muutosten johtamiseen.

 

Eväitä muutoksen johtamiseen – mikä on EKJ?

Mitä ohjelma tarjoaa?

Valmennus tarjoaa

organisaatioille

  • tukea kuntastrategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
  • tukea uuden johtajuuden ja esimiesosaamisen kehittämiseen työyhteisössä ja -organisaatiossa
  • tukea organisaation valitsemaan kehittämistehtävään ja sen etenemisen tutkimiseen


esihenkilöille

  • tukea esihenkilötyöhön palveluiden ja työn muutoksessa, apua arkijohtamiseen
  • tukea oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle, verkottua ja saada vertaistukea
  • Suomen Kuntaliiton myöntämän kuntajohtamisen EKJ-sertifikaatin.

EKJ-sertifikaatti

Kuntaliitto myöntää ohjelmaan osallistuville esihenkilöille kuntajohtamisen EKJ-sertifikaatin. Sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esihenkilötehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan.
 
Sertifikaatti myönnetään osallistujille, jotka
  • ovat tehneet henkilökohtaisen suunnitelman oman johtajuutensa kehittämisestä
  • ovat tehneet organisaatiokohtaisia kehittämistehtäviä
  • ovat osallistuneet 5 x 2 johtamisfoorumiin.

Valmennusohjelman sisältö

Ohjelman teemat liittyvät keskijohdon ja esihenkilön roolin kehittämiseen vastamaan tulevaisuuden kompleksista toimintaympäristöä. Valmentajina ja alustajina toimivat Suomen parhaat johtamisen asiantuntijat ja kehittäjät. FCG Koulutus vastaa valmennuksen käytännön järjestelyistä.

EKJ6 käynnistyy syksyllä 2021

Seuraava EKJ6 valmennusohjelma järjestetään 30.9.2021–16.6.2022. Ilmoittautuminen on käynnissä.

Yhteystiedot

Jaana Näsänen

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT