Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) tukee johtamista

Kuntakentän toimintaympäristön muutokset edellyttävät hyvää muutoksen johtamista. Laadukas johtamis- ja esimiesosaaminen mahdollistavat tuloksellisuuden ja uudistumisen. EKJ-ohjelma tarjoaa tukea johtamiseen erityisesti keski- ja lähijohdolle.

EKJ Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) kehitettiin yhdessä kuntien kanssa vuosina 2015–2016. Kehittämisvaiheessa ohjelmaa ja siihen liittyviä pilotteja rahoittivat Tekes, pilottiorganisaatiot sekä Kuntayt5 eli KT Kuntatyönantajat, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus ja Avainta ry.

Miten mukaan EKJ-ohjelmaan ja -valmennuksiin?

Ohjelma hyödyttää organisaatiota parhaiten, jos siihen osallistuu useita esimiehiä tai ryhmiä samasta kunnasta tai kuntayhtymästä. Valmennuksen vaikuttavuus syntyy siitä, että johtamisvalmennukset kytketään organisaation kehitystyöhön ja muutosten johtamiseen.

EKJ-ohjelman neljäs kausi alkaa 15.11.2018.

Eväitä muutoksen johtamiseen – esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus käynnistyy syksyllä (1.6.2018

Ilmoittaudu EKJ-ohjelman neljännelle kaudelle FCG Koulutuksen sivuilla >

Mitä ohjelma tarjoaa?

Valmennus tarjoaa

organisaatioille

  • tukea kuntastrategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
  • tukea uuden johtajuuden ja esimiesosaamisen kehittämiseen työyhteisössä ja -organisaatiossa
  • tukea organisaation valitsemaan kehittämistehtävään ja sen etenemisen tutkimiseen


esimiehille

  • tukea esimiestyöhön palveluiden ja työn muutoksessa, apua arkijohtamiseen
  • tukea oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle, verkottua ja saada vertaistukea
  • Suomen Kuntaliiton myöntämän kuntajohtamisen EKJ-sertifikaatin.

EKJ-sertifikaatti

Kuntaliitto myöntää ohjelmaan osallistuville esimiehille kuntajohtamisen EKJ-sertifikaatin. Sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esimiestehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan.
 
Sertifikaatti myönnetään osallistujille, jotka
  • ovat tehneet henkilökohtaisen suunnitelman oman johtajuutensa kehittämisestä
  • ovat tehneet organisaatiokohtaisia kehittämistehtäviä
  • ovat osallistuneet 5 x 2 johtamisfoorumiin.

Valmennusohjelman sisältö

Ohjelman teemat liittyvät keskijohdon ja esimiehen roolin kehittämiseen vastamaan tulevaisuuden kompleksista toimintaympäristöä. Valmentajina ja alustajina toimivat Suomen parhaat johtamisen asiantuntijat ja kehittäjät.

FCG Koulutus vastaa valmennuksen käytännön järjestelyistä.

Tarkempia tietoa valmennuksesta FCG Koulutuksen sivuilla >

Terttu Pakarinen: Tavoitteena valmentaa 40000 kuntien esimiestä uudenlaiseen kuntajohtamiseen (10.6.2015)
Missing media.
 

Yhteystiedot