På svenska

Esimiesten ja keskijohdon johtamisvalmennus (EKJ) tukee johtamista

EKJ-ohjelman keskeinen tavoite on antaa eväitä osallistuvien tavoitteista lähtevään muutoksen johtamiseen. Johtamisvalmennus koostuu organisaatioiden omasta kehittämistyöstä, sitä tukevista johtamisfoorumeista, esimiesten yksilöllisestä kehittymisestä ja kehittävästä arvioinnista.

Foorumien aikana kehittävä arviointi auttaa osallistujia täsmentämään oman johtajuuden kehittymistä sekä tutkimaan ja arvioimaan sen linkittymistä organisaation tavoitteisiin.

Uudistunut EKJ

Uudistettu Esimiestyön ja keskijohdon valmennusohjelma EKJ on kunta-alan organisaatioiden lähiesihenkilöille ja keskijohdolle suunnattu valmennuskokonaisuus, joka antaa lähtökohdat oman työn ja johtamisen kehittämiselle. Valmennusohjelma koostuu kolmesta kahden päivän lähijaksosta sekä ennakkotehtävistä jakson välillä.

EKJ kehitettiin yhdessä kuntien kanssa vuosina 2015–2016. Kehittämisvaiheessa ohjelmaa ja siihen liittyviä pilotteja rahoittivat Tekes, pilottiorganisaatiot sekä Kuntayt5, jonka muodostavat KT, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus ja Avaintyönantajat Avainta ry.

Valmennus tarjoaa organisaatiolle tukea:

  • strategian toteuttamiseen ja muutosten läpivientiin
  • johtamisen kehittymiseen työyhteisö- ja organisaatiotasolla
  • organisaation kehittämistoimintaan ja sen etenemiseen.

Valmennus tarjoaa esihenkilölle

  • tukea esimiesosaamiseen palveluiden ja työn muutoksessa
  • apua oman johtamisotteen tunnistamiseen ja kehittämiseen
  • mahdollisuuden pysähtyä oman johtajuuden äärelle, verkottua ja saada vertaistukea.

EKJ-sertifikaatti

Kuntaliitto myöntää ohjelmaan osallistuville esihenkilöille kuntajohtamisen EKJ-sertifikaatin. Sertifikaatti on julkinen tunnustus korkeatasoisista valmiuksista toimia kuntasektorin esihenkilötehtävissä sekä kehittää omaa työyhteisöään ja osaamistaan.
 
Valmennusohjelman sisältö

Ohjelman teemat liittyvät keskijohdon ja esihenkilön roolin kehittämiseen vastamaan tulevaisuuden kompleksista toimintaympäristöä. Valmentajina ja alustajina toimivat Suomen parhaat johtamisen asiantuntijat ja kehittäjät. FCG Koulutus vastaa valmennuksen käytännön järjestelyistä.

EKJ6 käynnistyy toukokuussa 2022

Seuraava EKJ6 valmennusohjelma järjestetään 19.5.–14.10.2022.  Ilmoittautuminen on käynnissä.

Jaana Näsänen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2141
Matkapuhelin:
+358 50 384 1664
Sähköposti:
Jaana.Nasanen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT