På svenska
Yleiskirje
31/2023
Kunnanhallituksille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille, hyvinvointiyhtymille sekä KT:n yritysjäsenille

Ruokailukustannusten korvausmäärästä ammattiyhdistyskoulutuksessa

Ammattiyhdistyskoulutukseen osallistumista varten virkavapaata tai työlomaa saaneiden palvelussuhteen ehdoista on sovittu työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla.

Sopimuksen 3 §:n nojalla yhteistoiminta-, luottamusmies- ja työsuojelukoulutukseen osallistuville työntekijöille ja viranhaltijoille maksetaan ruokailukustannusten korvaus. Korvaus maksetaan jokaiselta sellaiselta kurssipäivältä, jolta viranhaltijalle maksetaan varsinainen palkka tai työntekijälle korvaus ansionmenetyksestä.

Edellä mainittu ruokailukustannusten korvaus voidaan suorittaa myös koulutuksen järjestäjälle ruokailukustannuksen korvauksena.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n ja pääsopijajärjestöjen koulutustyöryhmä neuvotteli ruokailukustannusten korvaukseksi 32 € vuodelle 2024 (30,30 € vuonna 2023).

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Anna Kukka

 

Sopimus ammattiyhdistyskoulutusta koskevassa työ- ja virkaehtosopimuksessa tarkoitetun ruokailukustannusten korvauksen määrästä

1 §
Sovittiin, että työ- ja virkaehtosopimuksessa ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla 3 §:ssä mainittu ruokailukustannusten korvaus on 32 € vuonna 2024.

2 §
Tämä sopimus tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024. Sopimuksen voimassaolo lakkaa samalla, kun työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta kunta- ja hyvinvointialalla lakkaa olemasta voimassa.


Helsingissä 11. joulukuuta 2023

KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISEN ALAN UNIONI JAU RY

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ SOTE RY

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT