På svenska

Keskiansiot

Kokonaisansiot muodostuvat säännöllisen työajan ansioista sekä lisä-, ylityö- ja muista vastaavista korvauksista. Tietolähteenä on käytetty Tilastokeskuksen kunnista ja kuntayhtymistä keräämiä palkkatietoja lokakuulta 2021.

Keskimääräinen kokonaisansio lisineen joissakin ammateissa 2021 (€/kk)

€/kk

 

Ensihoitaja

3 751

Erikoislääkäri

9 629 

Fysioterapeutti
 

2 799

Hammashoitaja

2 502

Henkilöstöpäällikkö

5 433

Kaupunginjohtaja

10 303

Kiinteistönhoitaja

2 664

Kirjastonhoitaja

2 799

Kunnanjohtaja

7 413

Kokki

2 436

Koulunkäynninohjaaja

2 209

Kätilö

3 645

Laitoshuoltaja

2 369

Lastenhoitaja

2 471

Lukion rehtori

6 383

Luokanopettaja

3 739

Lähihoitaja

2 998

Maatalouslomittaja

2 821

Palkkasihteeri

2 746

Palomies

3 270

Perhepäivähoitaja

2 127

Psykologi

3 953

Päiväkodin johtaja

3 732

Sairaanhoitaja

3 428

Siivooja

2 138

Sosiaalityöntekijä

3 882

Terveyskeskushammaslääkäri

6 626

Terveyskeskuslääkäri

7 142

Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

2 435

Varhaiskasvatuksen opettaja 2 861

Ylilääkäri

11 029

Kunta-ala keskimäärin 

3 454

Kaupungin- ja kunnanjohtajien palkat

Kaupungin- ja kunnanjohtajien keskimääräinen kokonaisansio oli 8 397 euroa/kk vuonna 2021. Palkoissa on runsaasti hajontaa. Yleensä palkka on sitä suurempi, mitä suuremmasta kunnasta on kyse. 

Palkkatietoja kuntakoon ja kuntayhtymätyypin mukaan

Tietoja kuntakoon ja kuntayhtymätyypin mukaan maksetuista keskimääräisistä tehtäväkohtaisista palkoista ja kokonaisansioista löytyy alla olevista Excel-tiedostoista. Tiedot ovat lokakuulta 2021.