Tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit

Tehtäväkohtainen peruspalkka määräytyy jokaisen sopimusalan omien palkkamääräysten perusteella. Excel-tiedostoihin on koottu tilastotietoa eri hinnoittelutunnuksissa maksettavista tehtäväkohtaisista palkoista ja niiden desiileistä.

Ensimmäinen desiili ilmoittaa ansiotason, jonka alle jää 10 prosenttia ryhmään kuuluvista henkilöistä. Vastaavasti yhdeksäs desiili on ansiotaso, jonka yläpuolella on 10 prosenttia ryhmään kuuluvista henkilöistä.

SOTE-sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit, lokakuu 2022

SOTE-sopimuksen piirissä työskentelee 183 300 viranhaltijaa ja työntekijää. Lokakuussa 2022 keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka oli 2 649 euroa/kk, säännöllisen työajan ansio 
3 201 euroa/kk ja kokonaisansio 3 318 euroa/kk. 

KVTES:n keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit, lokakuu 2022

KVTES:n piirissä työskentelee 112 000 viranhaltijaa ja työntekijää. Lokakuussa 2022 sopimusalan keskimääräinen tehtäväkohtainen palkka oli 2 606 euroa/kk, säännöllisen työajan ansio 2 864 euroa/kk ja kokonaisansio 2 875 euroa/kk.

OVTES:n keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit, lokakuu 2022

OVTES:n piirissä työskentelee 84 600 viranhaltijaa ja työntekijää. Lokakuussa 2022 säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 3 850 euroa/kk ja kokonaisansio 
3 909 euroa/kk.

Lääkärisopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit, lokakuu 2022

Lääkärisopimuksen piirissä työskentelee noin 17 700 lääkäriä. Lokakuussa 2022 säännöllisen työajan ansio oli keskimäärin 6 638 euroa/kk ja kokonaisansio 
8 448 euroa/kk.

Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit, lokakuu 2022

Teknisten sopimuksen piirissä työskenteli 24 000 henkilöä. Lokakuussa 2022 sopimusalan tehtäväkohtainen palkka oli keskimäärin 2 912 euroa/kk, säännöllisen työajan ansio 3 467 euroa/kk ja kokonaisansio 3 583 euroa/kk.​

 

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi