På svenska

Palkkausrakenne

Palkkauksen rakenne vaihtelee sopimusaloittain. Valtaosa kokonaisansioista muodostuu kuitenkin kaikilla sopimusaloilla tehtäväkohtaisesta palkasta.

Kokonaisansioiden rakenne sopimusaloittain

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävien vaativuus. Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan ja palveluaikaan sidotut lisät nimensä mukaisesti työkokemusvuosiin.

Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. Opettajien ylituntipalkkiot tilastoituvat säännöllisen työajan ansioon ja lääkärien päivystyskorvaukset ylityökorvauksiin.

Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset
SOTE-sopimus 80,8 4,6 1,1 11,2 2,2
KVTES 89,8 5,3 1,6 2,4 0,6
Opetusala 81,2 9,8 1,0 6,3 1,6
Tekniset 80,3 5,9 4,4 5,8 3,3
Lääkärit 66,1 3,7 2,6 6,6 20,9

Tulospalkkiot kunta-alalla vuonna 2020

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan 15 kuntasektorin työnantajaa (4 %) maksoi henkilöstölleen tulospalkkioita lokakuussa 2020.

Tulospalkkiota maksettiin noin 8 000 henkilölle. Tämä on 3 % kuntatyönantajien henkilöstöstä.

Tulospalkkion suuruus oli keskimäärin 1 158 €/henkilö/vuosi.

Tulospalkkiot olivat 0,1 % palkkasummasta.

Palkkioista 74 % maksettiin KVTES:n sopimusalalla työskenteleville. Seuraavaksi eniten tulospalkkioita sai opetushenkilöstö (14 %) ja tekniset (11 %).

Mitä eri ansiokäsitteillä tarkoitetaan?