På svenska

Palkkausrakenne

Palkkauksen rakenne vaihtelee sopimusaloittain. Valtaosa kokonaisansioista muodostuu kuitenkin kaikilla sopimusaloilla tehtäväkohtaisesta palkasta.

Kokonaisansioiden rakenne sopimusaloittain

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena on tehtävien vaativuus. Henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu työssä suoriutumiseen ja ammatinhallintaan ja palveluaikaan sidotut lisät nimensä mukaisesti työkokemusvuosiin.

Työaikakorvauksia maksetaan epämukavalta työajalta (ilta, yö, viikonloppu, arkipyhä, varallaolo) sekä lisä- ja ylityöajalta. Opettajien ylituntipalkkiot tilastoituvat säännöllisen työajan ansioon ja lääkärien päivystyskorvaukset ylityökorvauksiin.

Tehtäväkohtainen palkka Palveluaikaan sidotut lisät Henkilökohtainen lisä Muut säännöllisen työajan lisät Lisä- ja ylityökorvaukset
SOTE-sopimus 80,3 4,7 1,2 10,7 3,1
KVTES 90,3 5,4 1,7 2,1 0,5
Opetusala 81,7 9,4 1,2 6,2 1,6
Tekniset 80,4 6,2 4,7 5,3 3,3
Lääkärit 65,4 3,7 2,7 6,3 21,9

Tulospalkkiot kunta-alalla vuonna 2021

Tilastokeskuksen kuntasektorin palkkatilaston mukaan 23 kuntasektorin työnantajaa (5 %) maksoi henkilöstölleen tulospalkkioita lokakuussa 2021.
 
Tulospalkkiota maksettiin noin 2 600 henkilölle eli vajaalle prosentille (0,85 %) kuntatyönantajien henkilöstöstä.
 
Tulospalkkion suuruus oli keskimäärin 1 153 €/henkilö/vuosi.

Tulospalkkiot olivat yhteensä 0,02 % kokoaikaisten ja pääpalvelussuhteessa olevien palkkasummasta. 

Palkkioista 26 % maksettiin SOTE-sopimusalalla työskenteleville. Seuraavaksi eniten tulospalkkioita sai opetushenkilöstö (21 %) ja kolmanneksi KVTES:n sopimusalalla työskentelevät henkilöt (20 %)

Mitä eri ansiokäsitteillä tarkoitetaan?