Genomsnittliga löner

Kokonaisansiot muodostuvat säännöllisen työajan ansioista sekä lisä-, ylityö- ja muista vastaavista korvauksista.

Stads- och kommundirektörernas löner

Kommundirektörens genomsnittliga totalinkomst uppgick till 6 958 €/månad och stadsdirektörens till 9 651 €/månad i oktober 2018. Det finns stor spridning i lönerna. Ju större kommun det är fråga om desto högre är i allmänhet lönen.

Stads- och kommundirektörernas löner 2018 finns i de finskspråkiga Excel-tabellerna nedan.