Genomsnittliga löner

Kokonaisansiot muodostuvat säännöllisen työajan ansioista sekä lisä-, ylityö- ja muista vastaavista korvauksista.

Stads- och kommundirektörernas löner

Stads- och kommundirektörernas genomsnittliga totalinkomst uppgick till 8 088 €/månad i oktober 2019. Det finns stor spridning i lönerna. Ju större kommun det är fråga om desto högre är i allmänhet lönen.

Stads- och kommundirektörernas löner 2019 finns i de finskspråkiga Excel-tabellerna nedan.