På svenska

Ansiokehitys sektoreittain

Graafeissa vertaillaan eri työmarkkinasektoreiden eli kuntien, valtion ja yksityisen sektorin välistä ansiokehitystä Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin (ATI) ja säännöllisen ansion indeksin (SANI) avulla. Tarkasteluajankohta on jokaisessa kuviossa vuoden viimeinen neljännes. Tarkastelujen lähtövuodet ovat 2010 ja 2015.

Ansiotasoindeksi kuvaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä. Ansiotasoindeksi sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät. Tulospalkkiot ja työehtosopimuksiin perustuvat kertaluonteiset erät on kirjattu kalenterivuosittaisina keskiarvoina vuoden kullekin neljännekselle.

Säännöllisen ansion indeksi sisältää säännöllisen työajan ansion ilman tulospalkkioita ja työehtosopimuksiin perustuvia kertaeriä.

Kilpailukykysopimuksessa (kiky) sovittu lomarahaleikkaus vaikuttaa ansiotasoindeksiin vuosina 2017–2019. Vuoden 2019 luvuissa näkyy kuntasektorilla kyseisenä vuonna maksettu kertaerä. Sen vuoksi vuonna 2020 ansiotasoindeksin nousua kuntasektorilla hidastaa vertailuvuonna 2019 maksettu kertaerä, mutta toisaalta lomarahojen palautus nopeuttaa indeksin nousua vuonna 2020.

Säännöllisen ansion indeksissä lomarahaleikkaus ja kertaerä eivät näy.

Säännöllisen ansion indeksin (SANI2010 = 100) vuosimuutokset 2011–2021, 4. vuosineljännes, %

*) Arvio

Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus.

Säännöllisen ansion indeksin (SANI2015 = 100) vuosimuutokset 2016–2021, 4. vuosineljännes, %

Ansiotasoindeksin (ATI2010 = 100) vuosimuutokset 2011–2021, 4. vuosineljännes, %

Ansiotasoindeksin (ATI2015=100) vuosimuutokset 2016–2021, 4. vuosineljännes, %

*) Arvio

Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus.