Ansiokehitys sektoreittain

Eri sektoreiden ansiokehityksen vertailussa käytetään Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaisia säännöllisen työajan ansioita. Tarkastelu on tehty tässä kahdella eri tavalla eli IV neljännesvuositarkasteluna ja vuosikeskiarvotarkasteluna siten, että indeksitarkastelun lähtövuosi on joko 2005 tai 2010.

Säännöllisen ansion indeksin (SANI2010 = 100) vuosimuutokset 2011–2019, 4. vuosineljännes, %

* Vuoden 2019 tieto on ennakkotieto.

Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus.

Säännöllisen ansion indeksin (SANI2010 = 100) vuosimuutokset 2011–2019, vuosikeskiarvo, %

Ansiotasoindeksin (ATI2010 = 100) vuosimuutokset 2011–2019, 4. vuosineljännes, %

Ansiotasoindeksin (ATI2010=100) vuosimuutokset 2011–2019, vuosikeskiarvo, %

* Vuoden 2019 tieto on ennakkotieto.

Lähde: Ansiotasoindeksi, Tilastokeskus.