Ansiokehitys sektoreittain

Eri sektoreiden ansiokehityksen vertailussa käytetään Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaisia säännöllisen työajan ansioita. Tarkastelu on tehty tässä kahdella eri tavalla eli IV neljännesvuositarkasteluna ja vuosikeskiarvotarkasteluna siten, että indeksitarkastelun lähtövuosi on joko 2005 tai 2010.

Säännöllisen työajan ansioiden %-muutos IV neljännes – IV neljännes

Tämä tarkastelutapa kuvaa sitä, kuinka monta % säännöllisen työajan ansiot ovat muuttuneet edellisen vuoden IV neljänneksestä tarkasteluvuoden IV neljännekseen.

Valtio Kunta-ala Yksityinen
2011 3,6 3,1 2,8
2012 3,8 2,8 2,7
2013 1,8 1,9 1,9
2014 2,3 0,8 1,5
2015 1,6 0,6 1,4
2016 0,6 0,8 0,5
2017 -0,8 -0,9 0,7
2018 1,8 1,7 2,3

Vuoden 2018 luku on ennakkotieto.

Ansiotasoindeksi 201 = 100

Lähde: Tilastokeskus

Säännöllisen työajan ansioiden kehitys, vuosikeskiarvomuutos

Tämä tarkastelutapa kuvaa sitä, kuinka monta % tarkasteluvuoden kaikkien neljän neljänneksen keskimääräiset säännöllisen työajan ansiot ovat muuttuneet edellisen vuoden neljän neljänneksen keskiarvoon verrattuna.

Valtio Kunta-ala Yksityinen
2011 3,7 3,0 2,5
2012 3,9 3,6 3,0
2013 2,0 1,7 2,2
2014 1,9 0,7 1,6
2015 1,8 0,8 1,5
2016 1,3 1,0 0,8
2017 -0,9 -1,1 0,7
2018 1,4 1,4 2,0

Vuoden 2018 luku on ennakkotieto.

Valtio Kunta-ala Yksityinen
2006 4,1 2,8 3,3
2007 4,7 5,1 4,7
2008 7,8 4,9 5,2
2009 3,9 3,4 2,6
2010 2,3 2,2 2,2
2011 3,5 3,3 2,7
2012 3,8 2,8 2,7
2013 1,8 1,9 1,9
2014 2,3 0,8 1,5
2015 1,6 0,6 1,4
2016 0,6 0,8 0,5
2017 -0,8 -0,9 0,7
2018 1,8 1,7 2,3

Vuoden 2018 luku on ennakkotieto.

 

Valtio Kunta-ala Yksityinen
2006 3,2 3,0 2,9
2007 3,2 3,8 3,3
2008 7,6 5,5 5,4
2009 5,3 3,5 4,0
2010 3,3 3,4 2,3
2011 3,5 3,0 2,6
2012 3,9 3,6 3,0
2013 2,0 1,7 2,2
2014 1,9 0,7 1,6
2015 1,8 0,8 1,5
2016 1,3 1,0 0,8
2017 -0,9 -1,1 0,7
2018 1,4 1,4 2,0

Vuoden 2018 luku on ennakkotieto.