Suomeksi
Vanliga frågor
LÄKTA

Tjänsteinnehavarnas arbetsdagar drar ibland ut på tiden till efter kl. 17. Har tjänsteinnehavarna då rätt till sådan ersättning för utvidgad verksamhet enligt LÄKTA kap. I § 7?

En förutsättning för betalning av ersättning för utvidgad verksamhet är att arbetsgivaren planmässigt har förlagt den ordinarie arbetstiden till efter kl. 17. Det att arbetsdagen blir lång betyder inte att kriterierna för betalning av ersättningen för utvidgad verksamhet uppfylls. Det kan dock vara fråga om mertidsarbete eller övertidsarbete under arbetsperioden. Det är skäl att på arbetsplatsen ta reda på orsaken till att arbetsdagarna drar ut på tiden.