Suomeksi
Pressmeddelande

Förslaget till uppgörelse för kommunsektorn förkastades

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten kuukauden mittainen sovittelu ei ole johtanut ratkaisuun. Hoitajajärjestöjen Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote hylkäsi valtakunnansovittelijan ratkaisuesityksen. KT pitää Sote ry:n toimintaa vastuuttomana ja lyhytnäköisenä.

Pöydällä on katkennut kynä ja rypistettyjä papereita.

Förlikningen i de kommunala avtalsförhandlingarna, vilken pågått i en månad, ledde inte till någon uppgörelse. Vårdarfacken Tehys och Supers förhandlingsorganisation Sote förkastade riksförlikningsmannens medlingsbud. KT anser att Sote rf handlat ansvarslöst och kortsiktigt.

KT hade i enlighet med sin delegations riktlinjer kunnat godkänna riksförlikningsmannens förslag, men bara om alla kommunala huvudavtalsorganisationer hade godkänt det.

I förslaget ingick bland annat ett eget avtal för vårdpersonalen, ett underteckningsprotokoll till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) med lönejusteringar och andra bestämmelser. Dessutom skulle de extra timmarna från konkurrenskraftsavtalet ha slopats och ersatts med andra arrangemang.

I förslaget ingick också ett separat kollektivavtal om betalning av ett engångsarvode i anknytning till coronaepidemin, främst till personalen på sjukvårdsdistriktens intensivvårdsavdelningar.

Löneförhöjningarna i förslaget motsvarade den allmänna linje som uppstått tidigare under denna förhandlingsrunda. Avtalsperioden var 23 månader.

Ordföranden för KT:s delegation Kirsi-Marja Lievonen och arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen är besvikna över Sote rf:s förfarande och över att uppgörelsen gick om intet.

– KT var också under dessa förhållanden berett att ta ansvar och skulle i stor utsträckning ha tillmötesgått organisationernas krav i fråga om rätten att ingå avtal, säger Lievonen. 

– I krisförhållanden och när den kommunala ekonomin håller på att rasa kunde man ha förväntat sig att alla parter inser realiteterna och är krismedvetna och beredda att göra kompromisser, poängterar Jalonen.  

Coronaepidemin och dess omedelbara verkningar kan pågå betydligt längre än det uppskattade halvåret, och avtalsuppgörelsen kan inte skjutas upp hur länge som helst.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT