Suomeksi
Cirkulär
6/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 1.4.2020–28.2.2022

Som bilaga sänder vi för kännedom tjänstekollektivavtalet om anställningsvillkoren för kommunalt anställda läkare, tandläkare och veterinärer, vilket undertecknades av Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf. Cirkuläret omfattar ett underteckningsprotokoll med bilagor, en sammanställning av de viktigaste avtalsändringarna, en promemoria om ändringarna i läkaravtalet samt en ny veterinärtaxa. 

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret.

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare gäller till 28.2.2022.

ArbetsavtalLäkaravtalet tillämpas i tillämpliga delar också i arbetsavtalsförhållanden.

LÄKTA 2020–2021 som bok och nätpublikation

Läkaravtalet 2020–2021 publiceras på KT:s webbsidor och ges också ut som bok.

Vi ber er vänligen vidarebefordra detta cirkulär för kännedom till personaldirektörerna och personalcheferna, chefsläkarna, ledande tandläkarna, direktörerna för miljö- och hälsoskyddet samt direktörerna för hälsoövervakningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

 Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll med bilagor
  2. Promemoria om avtalsändringarna
  3. Sammanställning av avtalsändringarna
  4. Veterinärtaxan 1.1.2021

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT