Suomeksi
Nyhet

Dygnsvila och planering av arbetsskift

Den nya arbetstidslagen träder i kraft 1.1.2020. Bestämmelsen om dygnsvila i arbetstidslagen ändras, vilket genast i januari påverkar planeringen av arbetsskift inom tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Kuva: Gerd Altmann / Pixabay

Ändringarna i bestämmelsen om dygnsvila påverkar arbetsskiftsarrangemangen från 1.1.2020.

Till följd av ändringarna lönar det sig för arbetsgivarna att se över sina arbetsskiftsarrangemang i synnerhet i periodarbete.

KT har publicerat anvisningar om hur bestämmelserna om dygnsvila och antalet på varandra följande nattskift ska beaktas i arbetsskiftsplaneringen.

I KT:s cirkulär 11/2019 ges också mer information om den nya arbetstidslagen och dess ikraftträdande.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelussuhdeasiat

E-post:
soster@kt.fi

Yleiset palvelussuhdeasiat

E-post:
kvtes@kt.fi