Suomeksi
Nyhet

Den nya arbetstidslagen i januari har begränsade konsekvenser för kommunsektorn

Den nya arbetstidslagen börjar tillämpas från och med januari 2020. De kommunala kollektivavtalen, som i stor utsträckning innehåller avvikande bestämmelser om arbetstid, är dock i kraft till slutet av mars.

Ihmiset juoksevat kellotaulun päällä. Kuva: Pixhill.

I och med det är det ett begränsat antal lagändringar som träder i kraft i kommunsektorn i januari. Till dem hör bland annat bestämmelser om flexibel arbetstid.

Cirkulär om arbetstidslagens konsekvenser under arbete

Avtalsparterna utarbetar som bäst ett gemensamt cirkulär om arbetstidslagen och dess konsekvenser för kommunsektorn.

Cirkuläret publiceras så snabbt som möjligt. I cirkuläret delges också parternas synpunkt på vilka bestämmelser i arbetstidslagen som ska tillämpas redan från årsskiftet.

Parterna förhandlar också om de ändringar som behövs i de kommunala kollektivavtalen, som alltså träder i kraft 1.4.2020.

Mirja-Maija Tossavainen

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2117
Mobiltelefon:
+358 50 527 6019
E-post:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT