Suomeksi
Nyhet

JHL avslutade stridsåtgärderna

JHL:s styrelse beslutade den 7 november att helt upphöra med den politiska arbetskonflikten med vilken förbundet motsatte sig regeringens uppsägningslag.

Kuvassa on stop-liikennemerkki

JHL, förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, inledde i oktober ett omfattande förbud mot övertid och skiftbyte. Förbudet mot övertid och skiftbyte upphävdes den 21 oktober, men efter det inledde förbundet en politisk tvådagarsstrejk. I strejken deltog 10 000 av JHL:s medlemmar.

Förbundet motsatte sig med bägge stridsåtgärderna regeringens s.k. uppsägningslag.

Grunderna för uppsägning bereddes i en trepartsgrupp

Regeringen överlämnade en ny proposition om lagen i slutet av oktober. Då ansåg löntagarorganisationerna att kompromissförslaget gav förutsättningar för att avbryta konfliktåtgärderna men inte för att upphöra med dem. Löntagarorganisationerna godkände inte förslaget som sådant utan krävde att man fortsätter med beredningen av arbetsavtalslagen i en trepartsgrupp.

Trepartsgruppen, som behandlade grunderna för uppsägning under ledning av Arbets- och näringsministeriet, blev färdig med sitt uppdrag den 5 november. JHL:s styrelse beslöt att avsluta arbetskonflikten den 7 november, men konstaterade samtidigt att man vid behov igen kan överväga behovet av fackliga åtgärder.

Lagförslaget om uppsägningar tillämpas inte på kommunfältet

KT har under hela konflikten önskat att tvisten om lagförslaget skulle få en lösning så snabbt som möjligt.

Förslagen om ändring av grunderna för uppsägning i arbetsavtalslagen berör inte kommunsektorn, men förbuden mot övertid och skiftbyten riktades mot kommunen och kommunal service. I detta avseende har situationen varit orimlig.