Suomeksi
Nyhet

Arbetsfredssystemet behöver ses över utifrån regeringens förslag

KT är i stort sett för ändringarna i regeringens lagutkast. I utkastet begränsas längden på politiska stridsåtgärder och sympatiåtgärder vid arbetskonflikter blir föremål för en proportionalitetsbedömning. KT anser dock att förslaget kräver några preciseringar och fortsatt arbete.

Medborgarnas liv och hälsa måste skyddas

Om förslagen genomförs skulle de förbättra arbetsfreden. KT anser dock att sympatiåtgärder bör begränsas strängare än vad som skrivits i förslaget för att medborgarnas liv och hälsa ska kunna tryggas.

–  Att medborgarnas liv och hälsa äventyras bör i princip leda till att en politisk stridsåtgärd eller stödstrejk är olaglig, säger Anne Kiiski, förhandlingsdirektör vid KT.

Enligt lagutkastet skulle längden på politiska stridsåtgärder och sympatiåtgärder vid arbetskonflikter begränsas och nivån på strejkböterna för olagliga arbetskonflikter höjas.

–  Arbetsgivare som är föremål för politiska konfliktåtgärder eller stödstrejker kan inte på något sätt påverka de saker som arbetstagarna eftersträvar. Därför är det svårt att förstå motståndet mot de föreslagna ändringarna, säger Kiiski. I lagutkastet nämns till exempel en högst 24 timmars politisk arbetsnedläggelse. En sådan försvårar arbetsgivarens verksamhet och äventyrar kundernas tillgång till nödvändiga tjänster. Andra konfliktåtgärder kan till och med pågå i två veckor, vilket är oacceptabelt för arbetsfreden.

Strejkböterna för olagliga strejker bör också höjas, för den nuvarande nivån har inte haft avsedd effekt på strejkerna. I rättspraxis har de strejkböter som ålagts organisationer stannat på några tusen euro.

Lagstiftningsarbetet måste fortsätta för att säkerställa skyddsarbetet

Enligt KT måste också beredningen av lagstiftning som tryggar ordnandet av skyddsarbete vid arbetskonflikter påbörjas snarast. Arbetskonflikter som drabbat kommun- och välfärdssektorn har visat att sådan lagstiftning behövs.

Arbets- och näringsministeriets trepartsarbetsgrupp avslutade sitt arbete 12.10.2023. I gruppen representerade KT arbetsgivarna inom kommun- och välfärdssektorn, som sysselsätter totalt cirka 425 000 löntagare.

Mer på webben

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT