Suomeksi
Nyhet

Politiska strejker har också riktats mot tjänster inom den offentliga sektorn

FFC och dess förbund har under hösten ordnat politiska manifestationer och strejker som också riktats mot kommuner och välfärdsområden. KT ger vid behov anvisningar till de arbetsgivare som utsätts för konfliktåtgärder.

Eduskuntatalo sijaitsee Helsingissä Etu-Töölössä.

Med sina politiska manifestationer har organisationerna uttryckt sitt motstånd mot de arbetslivsreformer som regeringen planerar. En politisk konfliktåtgärd är laglig när den inte riktas mot gällande kollektivavtal eller bestämmelser i dem.

I fråga om tjänsteinnehavare är en s.k. politisk arbetskonflikt som riktas mot regeringens planerade åtgärder olaglig, eftersom den strider mot den bestående fredsplikten.  

Arbetsgivaren har arbetsledningsrätt också under en arbetskonflikt

Arbetsgivaren ansvarar för organiseringen av tjänsterna och verksamheten. Vid hot om arbetsinställelse ska arbetsgivaren utan dröjsmål diskutera den eventuella arbetsinställelsen och dess omfattning med arbetsplatsens förtroendemän. Arbetsgivaren har arbetsledningsrätt under en arbetskonflikt.

KT ger anvisningar till de arbetsgivare som utsätts för politiska manifestationer och uppmanar arbetsgivarna att förbereda sig på dem.

Man förbereder sig på politiska arbetskonflikter på samma sätt som på andra konfliktåtgärder. I lagstiftningen finns inga bestämmelser om tidsfristen för anmälan av politiska konfliktåtgärder.

Vi betjänar arbetsgivare i frågor som gäller arbetskonflikter på adressen tyotaistelut(at)kt.fi.