Suomeksi
Nyhet

De politiska stridsåtgärderna fortsätter: Tehys och SuPers strejk gäller småbarnspedagogiken och flera av JHL:s branscher

Tehy och SuPer har varslat om politiska stridsåtgärder inom småbarnspedagogiken 13–14.2.2024. Strejken genomförs i 13 stora städer och en kommun. JHL har varslat om strejker 13–15.2.2024 inom flera branscher.

leikkipuisto talvella

Genom politiska stridsåtgärder motsätter sig organisationerna regeringens planerade förändringar i arbetslivet.

Tjänsteinnehavare omfattas inte av strejken.

JHL:s stridsåtgärder inom småbarnspedagogiken 13.2–14.2.2024

Den politiska strejken omfattar alla arbetsuppgifter inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken och församlingarnas småbarnspedagogik inom alla avtalsområden i följande städer:

 • Esbo
 • Helsingfors
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Grankulla
 • Kuopio
 • Korsholms kommun
 • Uleåborg
 • Björneborg
 • Rovaniemi
 • Tammerfors
 • Åbo
 • Vasa
 • Vanda

Den politiska strejken omfattar alla stödtjänster, såsom rengöring, kosthållning och lokalvård, vid småbarnspedagogiska enheter på ovan nämnda orter. I Helsingfors omfattas Palvelukeskus Helsinki av strejken.

Den politiska strejken gäller arbetsskift som börjar mellan tisdag 13.2.2024 kl. 00.01 och onsdag 14.2.2024 kl. 23.59. Strejken pågår till slutet av det sista arbetsskiftet.  

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet medför fara för människors liv, hälsa eller egendom.  

JHL:s stridsåtgärder i Jyväskylä stad 13.2–14.2.2024

Den politiska strejken omfattar arbete som utförs i affärsverket Kylän kattaus i Jyväskylä stad.

Den politiska strejken gäller arbetsskift som börjar mellan tisdag 13.2.2024 kl. 00.01 och onsdag 14.2.2024 kl. 23.59. Strejken pågår till slutet av det sista arbetsskiftet.

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet medför fara för människors liv, hälsa eller egendom.  

JHL:s stridsåtgärder inom Tammerfors stadstrafik 14.2–15.2.2024

Den politiska strejken omfattar arbete som utförs i affärsverket Tampereen kaupunkiliikenne Liikelaitos.

Den politiska strejken gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 14.2.2024 kl. 00.01 och torsdag 15.2.2024 kl. 23.59.

Enligt strejkvarslet håller sig arbetstagarna till de vanliga arbetsuppgifterna före strejken. Arbetstagarna förbereder sig inte inför strejken genom att utföra arbetsuppgifter på förhand eller som övertidsarbete.  

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet medför fara för människors liv, hälsa eller egendom.  

Tehys stridsåtgärder inom småbarnspedagogiken 13.2–14.2.2024

Fackförbundet för social- och hälsovårdsbranschen och pedagogiska området Tehy rf har varslat om en politisk strejk som börjar tisdag 13.2.2024 kl. 00.01 och slutar onsdag 14.2.2024 kl. 23.59.

Strejken omfattar alla arbetsuppgifter som utförs av anställda i arbetsavtalsförhållande vid alla småbarnspedagogiska enheter inom den offentliga och privata sektorn i Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Grankulla, Kuopio, Korsholms kommun, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda.

Enligt organisationens varsel är arbete som utförs på strejkbelagda arbetsplatser strejkbelagt. Stridsåtgärderna medför inte fara för människors liv eller hälsa.

SuPers stridsåtgärder inom småbarnspedagogiken 13.2–14.2.2024

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har varslat om politisk strejk vid samma tidpunkt och på samma orter. Strejken börjar tisdag 13.2.2024 kl. 00.01 och slutar onsdag 14.2.2024 kl. 23.59.  

Enligt varslet genomförs strejken i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa samt i Korsholms kommun.

Strejken omfattar alla arbetsuppgifter som utförs av anställda i arbetsavtalsförhållande i daghem, småbarnspedagogiska enheter, inom familjedagvård och öppen småbarnspedagogik, inklusive park- och klubbverksamhet.

Strejken omfattar alla kollektivavtalsområden både inom den kommunala och den privata småbarnspedagogiken (inklusive föreningar och stiftelser) samt församlingar och religiösa samfund.