Suomeksi
Pressmeddelande

Politiska strejker försvårar medborgarnas vardag – lagstiftningen om arbetskonflikter måste rättas till

Politiska strejker undergräver medborgarnas tjänster. KT kräver begränsning av politiska arbetskonflikter.

Poliittiseen mielenilmaukseen osallistuvat marssivat megafinin kanssa. Kuva: Mostphotos.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT godkänner inte att kommuninvånarnas och barnfamiljernas vardag försvåras av politiska strejker i början av februari.  

– Barnfamiljernas, löntagarnas och arbetsgivarnas vardag kommer att försvåras oskäligt mycket, säger KT:s verkställande direktör Markku Jalonen

SuPer, Tehy, JHL och OAJ har varslat om omfattande politiska strejker riktade mot småbarnspedagogiken i huvudstadsregionen 31.1–1.2.2024.  

Dessutom har flera organisationer inom Akava meddelat om utmarscher 6.2 bland annat i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. Inom kommun- och välfärdsområdena har bland annat Läkarförbundet och Talentia, som företräder socialarbetarna, meddelat att man deltar i utmarscherna. De politiska arbetskonflikterna gäller inte personal i tjänsteförhållande. 

Organisationerna har uppgett att en av de viktigaste grunderna för de politiska strejkerna är regeringens planer på en lagstadgad exportbaserad arbetsmarknadsmodell.  

– KT har varit och är fortfarande redo att förhandla om arbetsmarknadsmodellen i Finland, betonar verkställande direktör Jalonen. 

 

Politiska strejker bör begränsas 

I enlighet med regeringsprogrammet har regeringen för avsikt att begränsa längden på politiska arbetskonflikter till högst ett dygn. KT medverkar i den trepartsarbetsgrupp som bereder lagstiftningen om arbetsfred.  

– Vi anser det vara ytterst viktigt att regeringen i enlighet med sitt program begränsar längden på politiska arbetskonflikter och ålägger en förhandsanmälningsskyldighet och anger andra spelregler även för dem, säger förhandlingsdirektör Anne Kiiski, som företräder KT i arbetsgruppen för arbetsfred. 

KT har gett särskilda anvisningar till de arbetsgivare inom branschen som strejkerna gäller.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT