På svenska
Uutinen

JHL lopetti poliittisen työtaistelun

JHL:n hallitus päätti 7. marraskuuta lopettaa kokonaan poliittisen työtaistelun, jolla sen on vastustanut hallituksen irtisanomislakia.

Kuvassa on stop-liikennemerkki

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL aloitti lokakuun alussa laajan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, johon osallistui noin 100 000 sen jäsentä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot päättyivät 21. lokakuuta, mutta tämän jälkeen liitto aloitti kaksipäiväisen poliittisen lakon. Lakossa oli mukana 10 000 JHL:n jäsentä.

Liitto vastusti molemmilla työtaistelutoimenpiteillään hallituksen ns. irtisanomislakia.

Irtisanomisen perusteluja valmisteltiin kolmikantaisesti

Hallitus antoi uuden esityksen laista lokakuun lopussa. Tuolloin palkansaajajärjestöt katsoivat, että kompromissiesitys antoi edellytykset työtaistelutoimenpiteiden keskeyttämiseen, mutta ei vielä lopettamiseen. Palkansaajajärjestöt eivät myöskään hyväksyneet hallituksen esitystä sellaisenaan, vaan vaativat työsopimuslain valmistelua jatketaan kolmikantaisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla irtisanomisen perusteluja käsitellyt kolmikantainen työryhmä sai työnsä valmiiksi 5. marraskuuta. JHL:n hallitus päätti työtaistelun lopettamisesta 7. marraskuuta. Se kuitenkin totesi, että tarpeen vaatiessa järjestöllisten toimien tarvetta harkitaan uudelleen.

Irtisanomista koskevia esityksiä ei sovelleta kunta-alalla

KT:n on toivonut koko lakiesitystä koskevan kiistan ajan, että siihen löydettäisiin nopeasti ratkaisu.

Työsopimuslain irtisanomista koskevat muutosesitykset eivät koske lainkaan kunta-alaa, mutta työ- ja vuoronvaihtokiellot ovat kohdistuneet siihen sekä kuntalaisten palveluihin. Tässä mielessä tilanne on ollut kohtuuton.