Suomeksi
Nyhet

Flera fackförbund har utlyst politiska arbetskonflikter inom kommun- och välfärdssektorn

De politiska arbetskonflikterna är en protest mot regeringens planerade förändringar i arbetslivet. Konfliktåtgärder ordnas mellan 31.1 och 6.2.

En del fackförbund informerar på sin webbplats om sitt deltagande i arbetskonflikterna och om eventuella begränsningar av deltagandet. Exempelvis tjänsteinnehavare har avgränsats från konfliktåtgärderna.

KT har gett anvisningar till de arbetsgivare inom kommun- och välfärdssektorn som berörs av strejkerna.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ:s arbetskonflikt 31.1.2024

OAJ har varslat om arbetsinställelse som gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 31.1.2024 kl. 05.59 och onsdag 31.1.2024 kl. 20.59. Strejken gäller till arbetsskiftets slut.

Den politiska strejken gäller arbetsuppgifter som utförs av anställda i arbetsavtalsförhållande i daghem, småbarnspedagogiska enheter och öppen småbarnspedagogik. Strejken omfattar alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken i städerna Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Strejken genomförs i alla kollektivavtalsområden inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken.

Utanför strejken har lämnats familjedagvård i hemmet, gruppfamiljedagvård i hemmet, gruppfamiljedaghem och privat familjedagvård.

Fackförbundet Jytys arbetskonflikt 31.1.2024

Jyty har utlyst en politisk strejk 31.1.2024. Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 31.1.2024 kl. 05.59 och onsdag 31.1.2024 kl. 20.59. Strejken gäller till arbetsskiftets slut.

Strejken omfattar alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Strejken genomförs i alla kollektivavtalsområden inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken.

Tehys och SuPers arbetskonflikter 31.1–1.2.2024

Den politiska strejk som Tehy varslat om börjar onsdag 31.1.2024 kl. 6.00 och slutar torsdag 1.2.2024 kl. 21.00. Strejken gäller alla arbetsuppgifter som utförs av anställda i arbetsavtalsförhållande i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla i alla småbarnspedagogiska enheter inom den offentliga och den privata sektorn.  

Även SuPers politiska strejk gäller alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Strejken genomförs i alla kollektivavtalsområden, dvs. inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken, inklusive föreningar och stiftelser samt församlingar och religiösa samfund.

SuPers strejk gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 31.1.2024 kl. 05.59 och torsdag 1.2.2024 kl. 20.59. Strejken gäller till arbetsskiftets slut.

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s arbetskonflikt 31.1–1.2.2024

Den politiska strejk som JHL varslat om ordnas 31.1–1.2.2024. Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan onsdag 31.1.2024 kl. 05.00 och torsdag 1.2.2024 kl. 20.59. Strejken gäller till arbetsskiftets slut.

Den politiska strejken omfattar alla arbetsuppgifter inom småbarnspedagogiken i städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Strejken genomförs i alla kollektivavtalsområden inom den kommunala och privata småbarnspedagogiken.

Dessutom har JHL meddelat att förbundet ordnar en manifestation 1.2.2024 kl. 11.00–15.00. Denna politiska arbetskonflikt gäller alla KT:s avtalsområden, dvs. kommun- och välfärdssektorn samt KT:s medlemsföretag.

Talentias arbetskonflikt 31.1–1.2.2024

Talentias medlemmar i arbetsavtalsförhållande deltar 31.1–1.2.2024 i en strejk som gäller dem som arbetar inom småbarnspedagogiken i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Strejken gäller arbetsskift som börjar mellan 31.1.2024 kl. 05.59 och 1.2.2024 kl. 20.59. Strejken gäller till arbetsskiftets slut. Strejken gäller både offentlig och privat småbarnspedagogik.

Arbetskonflikt gällande fackorganisationer som hör till FOSU 6.2 kl.14–16

Akava har meddelat om en utmarsch 6.2.2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16. Utmarscher ordnas i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors samt delvis på andra orter.

Talentia har meddelat att dess medlemmar som är anställda i arbetsavtalsförhållande i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo och Tammerfors marscherar ut från sina arbetsplatser 6.2.2024 kl. 14–16. Strejken gäller till arbetsskiftets slut.