Suomeksi
Nyhet

Sjukfrånvaron minskar fortfarande i kommunsektorn

År 2015 var sjukfrånvaron i genomsnitt 16,5 kalenderdagar. Sedan år 2008 har sjukfrånvaron minskat med i snitt tre kalenderdagar.

​Sjukfrånvaron ökade inom kommunsektorn från år 2000 fram till år 2008. År 2000 var frånvarodagarna i snitt 16,8 kalenderdagar och år 2008 i snitt 19,4 kalenderdagar.

Skillnader i antalet frånvarodagar per yrkesgrupp

Mest minskade sjukfrånvarodagarna bland köksbiträden, hemvårdare, assisterande personal samt lokalvårdare.

Kvinnor är i snitt mer sjuka än män och fast anställda mer än visstidsanställda.

Stora yrkesgrupper där man insjuknar minst är bland annat lärare, läkare, direktörer och chefer, sakkunniga och psykologer.

Till dem som insjuknar mest hör bland andra hemvårdare, elevassistenter, lokalvårdare, köksbiträden, olika vårdanställda, köksbiträden och barnskötare.

Genomsnittligt antal sjukfrånvarodagar (kalenderdagar)
per årsverke

År ​Alla ​Män Kvinnor ​Fast
anställda
​Visstids-
anställda
​2015 ​16,5 ​12,9 ​17,6 ​17,5 ​12,8 ​2014 ​16,9 ​13,2 ​18,1 ​17,9 ​13,3 ​2013 ​16,7 ​13,0 ​17,9 ​17,7 ​13,1 ​2012 ​17,2 ​13,4 ​18,5 ​18,3 ​13,9 ​2011 ​18,3 ​14,8 ​19,5 ​19,5 ​14,5 ​2010 ​18,4 ​14,9 ​19,5 ​19,5 ​14,6 ​2009 ​18,6 ​15,1 ​19,8 ​19,5 ​15,6 ​2008 ​19,4 ​15,8 ​20,7 ​20,6 ​15,7 ​2007 ​19,3 ​15,8 ​20,5 ​20,7 ​14,6 ​2006 ​19,2 ​15,4 ​20,6 ​21,0 ​14,0 ​2005 ​19,1 ​15,6 ​20,3 ​20,8 ​13,8 ​2004 ​17,7 ​14,7 ​18,8 ​19,2 ​13,0 ​2003 ​17,6 ​14,6 ​18,8 ​19,2 ​13,4 ​2002 ​17,2 ​14,6 ​18,2 ​18,9 ​12,9 ​2001 ​16,9 ​14,5 ​17,7 ​18,5 ​12,7 ​2000 ​16,8 ​14,5 ​17,6 ​18,6 ​12,0

Uppgifterna framgår av Arbetshälsoinstitutets undersökning. I undersökningen deltar Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Reso, Nådendal, Nokia, Valkeakoski och Virdois, dvs. de kommuner som är med i den s.k. Kommun10-undersökningen och Helsingfors.

Sjukledigheterna i undersökningen Kommun10 innehåller alla avbrottsdagar i anställningen. Det är fråga om kalenderdagar, dvs. också veckoslut och helgdagar ingår.