Suomeksi
Pressmeddelande

Arbetsmarknadens centralorganisationer förespråkar coronavaccin

För att arbetsgivarna ska kunna säkerställa trygga arbetsplatser är det bra att aktivt diskutera coronaläget med arbetstagarna. Coronavaccinationerna garanterar att vi snabbare kan öppna samhället och på så sätt trygga arbetsplatserna.

Rokotukset työelämässä

För att det ska vara tryggt att arbeta på arbetsplatserna är det viktigt att vaccinationstäckningen är så hög som möjligt.

Genom att ta coronavaccinet skyddar vi förutom oss själva också närstående, arbetskamrater och kunder.

Med stöd av arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska också bedöma risken för coronasmitta på arbetsplatsen och se till att uppdatera riskbedömningen. Det lönar sig att använda företagshälsovårdens expertis som hjälp vid bedömningen av de förändringar som vaccinationerna möjliggör.

Coronavaccinet ger ett utomordentligt skydd mot allvarligt insjuknande. Eftersom vaccinering inte nödvändigtvis förhindrar insjuknande eller spridning av viruset ska man på arbetsplatsen fortsättningsvis se till att masker används, att man håller säkra avstånd och sörjer för god hygien. Man bör också komma ihåg att snabbt och med låg tröskel uppmana arbetstagare att söka sig till test om de har symptom.

Vaccinationssituationen har förbättrats i god takt, nya vaccinationspartier är på väg och takten kan påskyndas. Företagshälsovården är en bra partner när det gäller coronavaccineringen.

Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmuntrar alla att ta coronavaccinet för att säkerställa ett heltäckande och fullständigt skydd för hela befolkningen.

Närmare upplysningar:

Suvi Lahti-Leeve, sakkunnig, EK, tfn 044 7507 746
Anna Kukka, förhandlingschef, KT tfn 050 3479 342
Ulla Westermarck, förhandlingschef, KyA, tfn 050 5958 984
Risto Lerssi, regeringsråd, Statens arbetsmarknadsverk, tfn 029 5530 022
Katarina Murto, arbetsmarknadsdirektör, Akava, tfn 050 5689 188
Riitta Työläjärvi, sakkunnigläkare, FFC tfn 040 8272 988
Ida Nummelin, social- och hälsovårdspolitisk expert, STTK, tfn 050 5471 927

Arbetshälsoinstitutet har utarbetat flera anvisningar för riskbedömning:

På Arbetarskyddsförvaltningens webbplats finns också anvisningar för riskbedömning:

Anna Kukka

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2385
Mobiltelefon:
+358 50 347 9342
E-post:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT