Suomeksi
Nyhet

Kontorspromenader minskar riskerna med stillasittande arbete

En av de största hälsoriskerna med kontorsarbete är det omåttliga stillasittandet. Riskerna kan inte minskas genom att man rör på sig på fritiden, utan man behöver röra på sig under arbetsdagen. Kontorspromenader är det effektivaste sättet att pausa stillasittandet.

I arbetshälsoinstitutets nyligen avslutade SitFit-projekt utreddes hur man kan förebygga riskerna med stillasittande arbete. Man har länge känt till hälsoriskerna med att sitta för mycket och det finns tydliga forskningsbevis om detta. Stillasittande och att överlag inte röra på sig kan kopplas till de vanligaste livsstilssjukdomarna. 

SitFit-projektets ledande forskare Satu Mänttäri berättade vid ett webbinarium som ordnades 24.3.2024 att kontorsarbetare kan sitta närmare två tredjedelar av sin arbetstid. Sittandet kan uppgå till 7–12 timmar om dagen om också fritiden räknas med.

Stillasittandet i arbetet kan dock minskas med enkla medel. Kontorspromenader är det effektivaste sättet att pausa sittandet, sade experterna som deltog i projektet och diskussionen under webbinariet.

Kontorspromenader och pauser förbättrar arbetsförmågan

Med kontorspromenad avses lugn promenad i några minuter med en halvtimmes mellanrum. Promenaden ökar energiförbrukningen och blodcirkulationen. 

Arbetshälsoinstitutets ledande forskare Juha Oksa säger att kontorspromenader inte bara förbättrar den fysiska utan också den psykiska arbetsförmågan. Då vakenheten ökar förbättras ofta också arbetseffektiviteten. Det är också bra för minnet, koncentrationsförmågan och kreativiteten att röra på sig.

Du kan till exempel gå till kopieringsmaskinen eller till en kollegas rum. Kontorspromenader är minst lika viktiga vid distansarbete som på kontoret. Distansarbetet har ökat stillasittandet då arbetsresor och förflyttning till mötesrum har uteblivit. Arbetsergonomin är nödvändigtvis inte heller den bästa på hemmakontoret.

specialistläkaren inom idrottsmedicin Harri Helajärvi från Åbo universitet prisade under webbinariet kontorspromenadens förträfflighet. Han tycker det är fint att man med så små medel kan göra något som har så stor betydelse för hälsan och arbetsförmågan.

Hur får man kontorspromenaden att bli en vana?

Att ändra sina vanor kräver övning och att vänja sig.

Experterna på webbinariet ville inte erbjuda exakt likadana lösningar för alla, utan gav alla rådet att själva fundera på lämpliga sätt att pausa arbetet. För att komma i gång kan det hjälpa att sätta på en intervalltimer som påminnelse om att röra på sig.

Arbetet kan planeras så att en del av arbetet utförs stående. Är det till exempel möjligt att ta alla samtal stående? Man får också in mer rörelse under dagen genom att ta trapporna då det är möjligt. Ett sätt att öka antalet steg är att gå till kopieringsmaskinen som är längst bort i stället för den som ligger närmast, eller att placera printern i korridoren.

Anna-Maiju Leinonen, forskare vid diakonissaanstalten i Uleåborg, anser att det är viktigt att arbetskulturen stöder pauser i arbetet. Hon anser att man ska tala om pauser i arbetet och om hur man gör på arbetsplatsen redan under introduktionen. Det är bra att säga högt att man får hålla mikropauser och att sträcka på benen under möten.

I vissa sammanhang lämpar sig promenadmöten och i andra trampar man på motionscyklar under mötena. Man kan också komma överens på arbetsplatsen att eftermiddagens kaffepaus hålls vid ståborden.