Suomeksi
Nyhet

Distansarbete ökar riskerna för missbruksproblem

Cheferna kan stödja de anställda genom tät kontakt. Användning av berusningsmedel kan föras på tal exempelvis med hjälp av A-klinikstiftelsens nya informationspaket.

Työpaikan päihdeohjelma

Enligt A-klinikstiftelsen innehåller distansarbetet faktorer som ökar riskerna för problematiskt bruk av berusningsmedel. Sådana är till exempel utsuddad gräns mellan arbete och fritid, få sociala kontakter, ringa kontroll, ensamhet och enformiga dagar. Man bedömer också att distansarbetet har ökat depressionerna och tröttheten hos en del anställda, vilket kan leda till bruk av berusningsmedel.

Samtidigt har det blivit svårare att på arbetsplatserna upptäcka alkoholproblem eller att sådana problem förvärrats just på grund av distansarbetet.

Chefen kan förebygga missbruksproblem genom att sörja för arbetsgemenskapen

A-klinikstiftelsen råder cheferna att intensifiera kontakterna med de anställda som arbetar på distans. Även om de anställda fysiskt befinner sig på olika håll på grund av distansarbete, lönar det sig att värna om deras samarbetsanda och sammanhållning.

Det är viktigt att veta hur de anställda mår och att försäkra sig om att de får det stöd de behöver vid distansarbetet.
Vid varje arbetsmöte behövs också tid för en informell pratstund.  I arbetslivet behövs också luftighet i schemat och återhämtningspauser, vilket lätt glöms bort i distansarbete.

Informationspaket stöder alkohol- och drogfritt distansarbete

I A-klinikstiftelsens elektroniska tjänster har det publicerats två nya informationspaket, av vilka det ena handlar om distansarbete utan missbruksproblem och det andra ger information till stöd för permitterade. Informationspaketen har delats ut av A-klinikstiftelsen och dess samarbetsnätverk, arbetsgruppen Arbetslivets rusmedelssakkunniga vid Arbetarskyddscentralen.  

Informationspaketen innehåller information om

  • berusningsmedel och deras inverkan på välmåendet
  • verktyg för att bedöma den egna situationen
  • tips om hur man kan hantera vardagen och bevara det psykiska välmåendet.

Utöver information finns det tester, videor, reflektionsuppgifter och tips för att planera in pauser i arbetet.

Chefen kan föra bruk av berusningsmedel på tal exempelvis genom att dela ut informationspaketet till alla anställda på arbetsplatsen. Då upplever ingen anställd sig stämplad. Om det känns svårt att tala om berusningsmedel, kan man inleda diskussionen genom att fråga hur det kändes att gå igenom informationspaketet och om reflektionerna väckte tankar om den egna situationen.

Mer på webben