Suomeksi
Anvisning
UKTA

Exempel från löneuppgörelsen för småbarnspedagogik (del G) 1.10.2022

I den avtalsuppgörelse som trädde i kraft 1.10.2022 höjs den uppgiftsrelaterade lönen för lärare inom småbarnspedagogik, speciallärare inom småbarnspedagogik, biträdande föreståndare och daghemsföreståndare med 1,5 procent eller till den nya nedre gränsen.

Exempel 1. Den uppgiftsrelaterade lönen för en lärare inom småbarnspedagogik (45000044) är 2 500 euro.

Efter höjningen på 1,5 procent 1.10.2022 är lärarens lön 2 500 x 1,015 = 2 537,50 euro. Den nya grundlönen för lärare inom småbarnspedagogik (45000044) är enligt avtalet 2 568,34 euro i månaden.

Med en höjning på 1,5 procent skulle den uppgiftsrelaterade lönen understiga grundlönens nedre gräns. Lärarens uppgiftsrelaterade lön höjs därför till 2 568,34 euro, dvs. den nedre gränsen.

Exempel 2. Den uppgiftsrelaterade lönen för en lärare inom småbarnspedagogik (45000044) är 2 550 euro.

Efter höjningen på 1,5 procent 1.10.2022 är lärarens lön 2 550 x 1,015 = 2 588,25 euro. Lärarens uppgiftsrelaterade lön överstiger den nya nedre gränsen enligt avtalet, dvs. 2 568,34 euro i månaden.  Lärarens uppgiftsrelaterade lön från 1.10.2022 är därmed 2 588,25 euro.

Exempel 3. Den uppgiftsrelaterade lönen för en lärare inom småbarnspedagogik (45000044) är 2 600 euro.

Efter höjningen på 1,5 procent 1.10.2022 är lärarens lön 2 600 x 1,015 = 2 639,00 euro. Lärarens uppgiftsrelaterade lön överstiger den nya nedre gränsen enligt avtalet (2 568,34 euro). Lärarens uppgiftsrelaterade lön från 1.10.2022 är därmed 2 639,00 euro.