Suomeksi
Vanliga frågor
UKTA

Kommer daghemsföreståndare (45000020) att få en förhöjning på 3,1 procent 1.6.2023?

Daghemsföreståndare (45000020) får en allmän förhöjning på 2,02 procent 1.6.2023 och dessutom en nivåförhöjning av den uppgiftsrelaterade lönen på 3,1 procent.

Nivåförhöjningen (3,1%) höjer inte det individuella tillägget, men den allmänna förhöjningen på 2,02% höjer det individuella tillägget. Sammanlagt höjs daghemsföreståndarnas uppgiftsrelaterade lön och grundlön med 5,12 procent 1.6.2023.