Suomeksi
Pressmeddelande

KT understöder ministeriets förslag att revidera lagen om småbarnspedagogik

KT anser att personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken år 2030 enligt den nuvarande lagen är fullkomligt orealistisk. Det behövs utökad utbildning och mer flexibla behörighetsvillkor och personaldimensioneringar.

Lapsi roikkuu kiipeilytelineessä. Kuva: Eeva Anundi.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT understöder den revidering av lagen om småbarnspedagogik, som en arbetsgrupp vid Arbets- och näringsministeriet rekommenderar i sin slutrapport om färdplaner för tillgång på arbetskraft. Vi behöver också utöka utbildningen inom alla branscher som lider av brist på arbetskraft.

– Den nuvarande lagen om småbarnspedagogik äventyrar en smidig vardag på daghemmen och försvårar anordnandet av småbarnspedagogik. Vi är glada att ministeriets arbetsgrupp i praktiken föreslår en revidering av lagen om småbarnspedagogik, säger Hannu Freund, förhandlingsdirektör inom undervisnings- och bildningsfrågor vid KT.

Enligt den nuvarande lagen stramas personaldimensioneringen åt år 2030. Då ska två tredjedelar av personalen inom undervisning och vårduppgifter vid daghemmen vara högskoleutbildade lärare eller socionomer, och av dem ska hälften vara lärare. Endast en av tre kan vara barnskötare inom småbarnspedagogik. Dessutom kommer man att börja kräva att daghemsföreståndare har pedagogie magisterexamen.

Enligt KT:s beräkningar kommer det att behövas mer är 15 000 behöriga socionomer och lärare inom småbarnspedagogik fram till år 2030 för att uppfylla lagens krav. Samtidigt skulle över 4 000 yrkeskunniga barnskötare bli utan arbete. Den nuvarande lagen har redan lett till att utbildningen till socionom inom småbarnspedagogik blivit mindre populär.

– Det är orealistiskt att försöka möta det stora behovet av lärare enbart med ökade utbildningsvolymer.   Lagen måste revideras för att undvika att situationen inom småbarnspedagogiken eskalerar ytterligare, säger Freund.

Vi behöver också mer utbildning

I ministeriets rapport om färdplaner för tillgång till arbetskraft föreslås ökat antal studieplatser i branscher med brist på arbetskraft. En av dessa är småbarnspedagogiken. Utöver utbildning behövs det också andra åtgärder för att trygga servicen. Bland annat behöver socionomernas och barnskötarnas status omvärderas.

– Familjerna är med fog oroade över huruvida personalen räcker till för en trygg och högklassig småbarnspedagogik i daghemmen. Vi behöver arbetsro och permanent personal i daghemmen. Situationen lugnas bäst genom att inte strama åt dimensioneringen till en orealistisk nivå, säger Juho Ruskoaho, chefsekonom vid KT.

Ett förslag till lösning på personalbristen är bättre löner. Lönerna inom småbarnspedagogiken har redan höjts lokalt, till exempel i huvudstadsregionen, där levnadskostnaderna är högre än i resten av landet. Dessutom har KT på central nivå riktat löneförhöjningar särskilt till lärare inom småbarnspedagogik.

– Det räcker inte med höjda löner i en situation där det helt enkelt inte finns kompetent personal att tillgå.

Utbildningsvolymerna i branschen har i flera års tid legat i underkant, säger Juho Ruskoaho.

Fakta:
Kompetenskrav för daghemspersonal nu och år 2030

Daghemspersonal i dag:

  • 1/3 lärare eller socionomer
  • 2/3 barnskötare

Personal år 2030:

  • 2/3 lärare eller socionomer, av vilka minst hälften har lärarutbildning
  • 1/3 barnskötare

Tusentals går i pension de närmaste åren

  • De närmaste tio åren kommer nästan 4 700 lärare inom småbarnspedagogik att gå i pension.
  • Samtidigt uppnår cirka 5 000 barnskötare inom småbarnspedagogik pensionsåldern.

Källa: Keva

Länkar:

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT