Suomeksi
Vanliga frågor
UKTA

Kan lärare inom småbarnspedagogik betalas ett separat lönetillägg för ansvar för förskoleundervisningen?

UKTA del G innehåller inga ”separattillägg”. För att ett separat tillägg som avviker från den uppgiftsrelaterade lönen ska kunna betalas krävs det att man ingått ett lokalt avtal om avvikelse från bestämmelserna i UKTA del G.

I den gemensamma tillämpningsanvisningen för lönesättningen i UKTA del G § 7 nämns ansvar för förskoleundervisningen som exempel på en sådan uppgift i arbetet med undervisning och fostran som påverkar arbetsvärderingen. Ansvar för förskoleundervisningen kan därför beaktas som en faktor som höjer den uppgiftsrelaterade lönen för lärare inom småbarnspedagogik. Här är det dock fråga om en del av den uppgiftsrelaterade lönen som också ska bete sig som en uppgiftsrelaterad lön, exempelvis så att den höjs i samband med allmänna förhöjningar.

Eventuella extra uppgifter och ansvar i anknytning till förskoleundervisning ska alltså beaktas i uppgiftsbeskrivningen och svårighetsgraden bedömas med iakttagande av arbetsgivarens lokala arbetsvärderingssystem. På basis av arbetsgivarens bedömning kan en uppgiftsbeskrivning där extra uppgifter och ansvar ingår sålunda placeras på en högre arbetsvärderingsnivå än de uppgiftsbeskrivningar i samma lönepunkt som inte innehåller motsvarande extra uppgifter eller ansvar.

KT och OAJ har tillsammans utarbetat denna fråga och dess svar.