Suomeksi
Cirkulär
16/2023
Till välfärdsområdesstyrelserna och välfärdssammanslutningarna

Det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA) 2023–2025

Genom detta cirkulär skickar vi för kännedom bestämmelserna i det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA), som gäller 1.3.2023–30.4.2025, samt anvisningar om verkställandet av avtalet.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna JAU rf, FOSU rf och SOTE rf och avtalsparterna har nått samförstånd om dess innehåll.

VÄLKA innehåller bestämmelser om allmänna anställningsvillkor för alla anställda inom välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Bestämmelserna gäller bland annat semester, arbets- och tjänstledigheter samt familjeledigheter. VÄLKA innehåller också bestämmelser om förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktiga i välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. De allmänna anställningsvillkoren är på samma nivå som i AKTA 2022–2025.

I VÄLKA fastställs också alla anställningsvillkor för omkring 25 000 anställda. De anställda inom VÄLKA har sammanlagt över 1 800 yrkesbeteckningar. De största yrkesgrupperna är brand- och räddningspersonal, personal i kontors- och förvaltningsuppgifter samt kostservicepersonal. Avtalet innehåller en bilaga med bestämmelser för teknisk personal, såsom brand- och räddningspersonalen (bilaga 7). 

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Henrika Nybondas-Kangas

Bilagor    
1. Redogörelse för avtalsbestämmelserna i VÄLKA
2. Redogörelse för bestämmelserna för tekniska sektorn inom VÄLKA (bilaga 7) 
3. Handledning om tillämpningen av bestämmelserna för tekniska sektorn i VÄLKA bilaga 7
4. Tjänste- och arbetskollektivavtal om utveckling av lönesystemet inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA)
5. Bestämmelser i VÄLKA 2023–2025

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Jenni Aaltonen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2116
Mobiltelefon:
+358 44 336 9670
E-post:
Jenni.Aaltonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Eeva Vesterbacka

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2052
Mobiltelefon:
+358 40 701 5507
E-post:
Eeva.Vesterbacka@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Maarit Lehtinen

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2210
Mobiltelefon:
+358 50 466 4953
E-post:
Maarit.Lehtinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Merja Renko

arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2111
Mobiltelefon:
+358 50 305 3026
E-post:
Merja.Renko@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT