HR-johtaminen hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueiden strateginen henkilöstöjohtaminen on sote-uudistuksen onnistumisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Soteliiderit ja KT:n muutostuki tarjoavat artikkelisarjan henkilöstöjohtamisen keskeisistä teemoista hyvinvointialueiden johtamisen tueksi ja ajatusten herättäjäksi.

Soteliiderit ja KT:n muutostuki tukevat hyvinvointialueiden henkilöstöjohtamista.

Mitä?

Hyvinvointialueille luodaan uudet strategisen henkilöstöjohtamisen mallit ja prosessit, jotka ohjaavat johtamistyötä tulevaisuudessa. Näiden mallien ja prosessien sekä henkilöstöjohtamisen käytäntöjen tulisi olla yhdenmukaisia alueen sisällä.

Strategisen näkökulman lisäksi henkilöstöjohtamista on tarkasteltava myös muutosjohtamisen näkökulmasta. Uuden hallinnon tason luominen ja hallinnollisen uudistuksen rinnalla kulkevan kulttuurisen muutoksen johtaminen määrittävät lopputulosta.

Tämän artikkelisarjan lähtökohtana ovat hyvinvointialueiden työnantajuuden rakentaminen sekä organisaation totuttujen sisäisten roolien ja rakenteiden rohkea uudistaminen ainutlaatuisessa tilanteessa.

Haluamme myös nostaa esiin henkilöstön merkittävän roolin muutoksessa hyvinvointialueiden talouden ja palveluiden rinnalla.

Kenelle?

Artikkelisarja on suunniteltu hyvinvointialueiden johdolle, esihenkilöille ja valmistelijoille sekä kaikille hyvinvointialueiden henkilöstöjohtamisesta kiinnostuneille.

Hyvinvointialueiden HR-johtamisen teemat

Hyvinvointialueiden henkilöstöjohtamisessa on tunnistettavissa useita toisiinsa liittyviä aiheita, joista olemme koonneet keskeisimmät seuraaviksi teemakokonaisuuksiksi. Teemoja on kerätty myös työnantajien toiveiden pohjalta.

  • Henkilöstön saatavuus hyvinvointialueilla
  • Rekrytointi ja perehdytys hyvinvointialueilla
  • Työnantajakuva ja työntekijäkokemus
  • Suorituksen johtaminen
  • Työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtaminen hyvinvointialueilla
  • Työsuojelun yhteistoiminta hyvinvointialueilla