Soteliiderien tapahtumat

Soteliiderien tapahtumia syksyllä 2020

Soteliiderit järjestää runsaasti etätapahtumia syksyllä 2020. Tiedot niistä on koottu KT:n tapahtumakalenteriin >

Soteliiderit-johtamiswebinaarissa 5.11.2020 saatiin kokonaiskuva sote-johtamisen kehittämisestä

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen avasi Soteliiderien johtamisseminaarin.

Järjestimme 5.11.2020 Soteliiderit-johtamisseminaarin  poikkeuksellisesti kolmena itsenäisenä webinaarina. Webinaarien teemat olivat:

  • työllisyys, tuottavuus ja tiedolla johtaminen
  • strateginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen
  • sote-uudistuksen kehittämishankkeet ja muutosten johtaminen.

Erityisen hienoa oli, että saimme liki kaikilta Suomen alueilta esityksen tai puheenvuoron. Kuulimme siten sote-kentän tilanteesta varsin kattavasti. Jokaisen webinaarin aluksi kerrottiin myös Soteliiderit-hankkeen havainnoista teemaan liittyen: muun muassa kesällä tehtyjen sote-johdon haastattelujen kommenttien avulla.

Webinaarien avaukset pitivät KT:n projektipäällikkö Aija Tuimala ja neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, jotka vuorottelivat myös puheenjohtajan roolissa.

Webinaarin esitykset löytyvät editoiduilta videotallenteilta.

1. Työllisyys, tuottavuus ja tiedolla johtaminen

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen aloitti webinaarin kertomalla kunta-alan neuvottelujen ja koronaohjeistusten yleistilanteesta. Hän kertoi hyvinvointialueiden perustamisen henkilöstövaikutuksista ja lopuksi keskusjärjestöjen työstä työllisyystoimenpiteiden valmistelussa.

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen kertoi palvelutarpeiden pohjalta tehtävästä tuottavuuden kehittämisestä. Esityksessä käytiin läpi kattavasti tuottavuuden eri näkökulmia henkilöstö-, hankinta- ja tilakysymyksiäkin avaten. Prosessien tehostaminen voi parantaa myös asiakaspalvelua ja sen laatua.

Muutosjohtaja Antti Parpo Varsinais-Suomesta avasi puheenvuorossaan tietojohtamisen merkitystä ja yhteyttä talouden, palvelujen ja asiakasohjauksen kokonaisuuteen. Raportoinnin kehittämisessä tavoitteeksi kannattaa asettaa se, että se sopii eri organisaatiotasoille ja toimii automaatiolla. Varsinais-Suomessa valmistelu on käynnistynyt tietoaltaiden suunnittelulla ja yhteistyörakenteiden luomisella.

Videoterveisiä tuottavuuden ja tiedolla johtamisen kehittämisestä kertoivat talous- ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä ja kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen Raumalta. Raahen seudulla kehitetään osaamisperustaista henkilöstösuunnittelua. Tarkoituksena on vastata paremmin toiminnan tarpeisiin myös taloudelliselta pohjalta. Rauman puheenvuorossa saatiin kuulumiset taloustilanteesta, tiedolla johtamisesta erityisesti henkilöstö- ja palvelutietoihin liittyen sekä henkilöstön oman työn kehittämisen merkityksestä.

Webinaarin päätteeksi Keusoten henkilöstöjohtaja Monica Hostio ja Kymsoten kehitysjohtaja Lauri Lehto avasivat kehittämiskokemuksiaan webinaarin teemaan liittyen. Kuulimme Keusoten itseohjautuvuuden vahvistamisesta sekä Kymsoten työvoiman saatavuuteen liittyvästä digitalisaatiohankkeesta.

2. Strateginen johtaminen ja henkilöstöjohtaminen

Webinaarin aluksi kuultiin kolme videotervehdystä. Eksoten toimitusjohtaja Timo Saksela toi ajankohtaiset terveiset strategisten periaatteiden uudistamisesta (yksinkertaisuus, ihminen ja rohkeus). Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laineen ajatuksia kuultiin strategiasta, organisaatiouudistuksesta ja osallisuudesta. Uudet ajatukset ovat tarpeen soten ja toimintaympäristön muutosten vuoksi. Työntekijöillä on tärkeä rooli tiedon välittäjinä palveluista.

Resilienssistä ja uudistusmiskyvyn tärkeydestä kertoi Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Miira Heiniö.

Strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämisestä kertoivat hankejohtaja Mari Niemi Satakunnasta sekä hankepäällikkö Johanna Hämäläinen Kanta-Hämeestä. Mari Niemi kertoi niin Satasairaalan kehittämiskokemuksista kuin sote-uudistuksen valmistelusta Satakunnassa. Kehittämisessä on keskitytty erityisesti osaamisen ja henkilöstötuottavuuden sekä henkilöstön hyvinvoinnin vahvistamiseen. 

Kanta-Hämeen puheenvuoro koski johtamisen uudistamista tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa. Mielenkiintoista on erityisesti asioiden omistajuuden (strategia, tavoitteet, toiminnan johtaminen, itseohjautuvuus) laajentaminen ylimmältä johdolta työntekijöihin saakka.

Helsingin kaupungin sote-toimialalla on kehitetty systemaattisesti johtamista, sen seurantaa ja mittaamista. Aiheesta kertoi työnantajapolitiikan päällikkö Annamari Rinne.

Lopuksi hyvää ja huonoa johtamista pohti KT:n kehittämispäällikkö Jaana Näsänen, jonka mukaan "johtamisen minimitaso on pahan välttäminen". Puheenvuorossan hän kertoi myös laajemmin vuorovaikutuksen ja mahdollistavan johtamisen merkityksestä huonon johtamisen vähentämiseksi.

3. Sote-uudistuksen kehittämishankkeet ja muutosten johtaminen

Kolmannessa webinaarissa keskityttiin ainoastaan sote-uudistuksen meneillään olevaan vaiheeseen. Pirkanmaan valmisteluista kertoi muutosjohtaja Jaakko Herrala. Pirkanmaalla kuntien välinen yhteistyö soten kehittämistyössä on ollut saumatonta ja sitä vauhditetaan jälleen valtakunnallisen uudistuksen tuella.

Myös Etelä-Savossa uudistuksen valmistelu on hyvässä vauhdissa, kuten muutosjohtaja Sami Sipilä kertoi katsauksessaan. Valmistelussa on panostettu erityisesti osallisuuden vahvistamiseen ja yhteiseen tekemiseen palvelujen parantamiseksi kahden sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin sekä kuntien kanssa. Sisällöistä muun muassa tietojärjestelmät sekä moniammatilliset ja monimuotoiset palvelut ovat vahvasti esillä.

Videotervehdyksissä kuultiin Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyryn ajatuksia sote-uudistuksen etenemisestä vapaehtoisin ratkaisuin, kun alueelle on perustettu hyvinvointialueen kuntayhtymä. Kysterin johtava hoitaja Eija Peltonen kertoi Pohjois-Savon jaetun vastuun mallilla toteutettavasta verkostomaisesta uudistustyöstä ja Päijät-Hämeen ostopalvelujohtaja Ismo Rautiainen avasi alueen tilannetta sote-uudistukseen liittyen. Kuntayhtymällä on strategiaan perustuva muutosohjelma, johon kehittämistoimet kytketään.

Lähetysstudiossa keskusteluun osallistui myös HUSin hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä, joka kertoi koronan vieneen pääkaupunkiseudulla huomiota sote-uudistuksen yksityiskohdilta, mutta totesi valmiuden uudistuksen suhteen kuitenkin olevan hyvän.

Lopuksi ajatuksiaan muutoksen toteuttamisesta ja johtamisesta jakoi osastopäällikkö Kari Hakari STM:stä. Hän rohkaisi valmistelijoita ja alueen sote-järjestäjiä suunnittelemaan jatkuvasti muuttuvia muutosprosesseja ja toteuttamaan niitä joustavasti.

Kuntamarkkinat 9.–10.9.2020

Soteliiderit esitteli Kuntamarkkinoilla toimintaansa. Soteliiderien tietoiskussa 9.9.2020 projektipäällikkö Aija Tuimala ja työmarkkina-asiamies Iikka Niinimaa kertoivat sote-johtamisen kehittämisteemoista ja kokemuksista. Tilaisuudessa esiteltiin myös Soteliiderien uudistuvaa johtamista käsittelevä opas.

Soteliiderit projektipäällikkö Aija Tuimala ja työmarkkina-asiamies Iikka Niinimaa: Sote-johtamisen kehittämisteemoja ja kokemuksia (9.9.2020)

Sote-työn tulevaisuus haastaa johdon – miten haasteeseen vastataan? 12.11.2019

Missing media item.Missing media item.

Johtamisen tasapainoilua jatkuvassa muutoksessa ja talouspaineessa

Missing media item.Missing media item.

Kokemukset arjen tasapainoilusta ja onnistumisista, esitykset ja yhteiskeskustelu

Missing media item.Missing media item.

Miten sote-työhön saadaan resurssit ja tekijät kohdilleen?

Nuorten odotuksia sote-työlle, terveisiä kentältä videolla

Missing media item.
    Missing media item.Missing media item.Missing media item.Missing media item.Missing media item.