Omalääkärien palkkahinnoittelu, väestöosan ala- ja yläraja, toimenpiteiden ja käyntien korvaukset

Lääkärin virkanimike/tehtävä

Omalääkäri
Peruspalkka, €

1

Ylilääkärit/verrattavassa asemassa
olevat

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin oikeutta

 

L1VV2001

4 313,34

2

Erikoislääkärit/erikoislääkärin oikeuden omaavat terveyskeskuslääkärit

 

Terveyskeskuslääkärillä on tehtävään soveltuva erikoislääkärin oikeus

 

L1VV3001

3 455,05

3

Muut terveyskeskuslääkärit

 

3.1

Laillistettu lääkäri, jolla on yleislääketieteen
erityiskoulutus tai joka on toiminut yhteensä vähintään 3 vuotta laillistetun lääkärin virassa/tehtävässä

 

L1VV3002

2 908,19

Sovelletaan KVTES II luvun 12 § työkokemuslisämääräyksiä. Hyväksytyksi palveluksi luetaan kuitenkin vain laillistettuna lääkärinä työskentely.

 

3.2

Laillistettu lääkäri

 

L1VV4000

2 788,17

Omalääkärin palkan väestöosa ala- ja yläraja
LS 2014–2016 (1.–2. painos) liite 1 2 § 1 momentin mukainen omalääkärin palkan väestöosa on 1.1.2016 alkaen 1,89–2,23 euroa kuukaudessa jokaista omalääkärin perusvastuuväestöön kuuluvaa henkilöä kohti.

Omalääkärien toimenpiteiden korvaustaulukko 1.1.2016 lukien

Palkkiot ja
korvaukset

 

Omalääkärin päiväaika

Työpaikka-

päivystys

Poikkeava työpaikkapäivystys
ja vapaamuotoinen päivystys

Toimenpideryhmät

R 0

2,68

2,68 

3,03

R I, RU I, RR I

7,26

7,26

8,21

R II, RU II, RR II

10,96

10,96

13,57

R III, RR III

26,80

26,80

30,76

Omalääkärien käyntipalkkiot 1.1.2016 lukien

Palkkiot ja korvaukset

Omalääkäri (muu
kuin päivystysaika)

Käyntipalkkiot

Perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan käynti
oman omalääkärin luona

 

Perusvastuuväestöön kuuluvan potilaan käynti
muun kuin oman omalääkärin luona

1)    potilaan oma omalääkäri on vuosilomalla, päivystys-
vapaalla, virkavapaalla tai koulutukseen määrättynä

2)    muuna aikana

 

 

1)    5,31–6,30

 

2)   

Muun kuin perusvastuuväestöön kuuluvan
potilaan käynti omalääkärin luona


5,31–6,30

Lääkärin erillinen käynti potilaan luona, mikäli
matka lääkärin vastaanottopaikasta potilaan kotiin on

a)    enintään viisi kilometriä

b)    yli viisi kilometriä

 

 

a)    14,62

b)    21,04