På svenska
Ohje
HYVTES
LS
SOTE-sopimus

Hyvinvointialan sopimuskorotukset 2024–2025

Hyvinvointialan vuosien 2024 ja 2025 tiedossa olevat sopimuskorotukset on koottu yhteenvetomaisesti tästä ohjeesta löytyvään taulukkoon. Lisäksi tietoja ja ohjeita erien tarkemmasta käytöstä ja ajankohtien siirroista löytyy jokaisen sopimusalan omista yleiskirjeistä.

Taulukossa esitetyissä sopimuskorotuksissa on otettu huomioon 1.2.2024 keskitetyn erän ajankohdan siirrosta tulleet muutokset. Muutokset on korostettu taulukossa lihavoidulla tekstillä.

Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.4.2025, joten vuodelle 2025 voi tulla jo tiedossa olevien sopimuskorotusten lisäksi muita sopimuskorotuksia. Niiden suuruus ja ajankohta selviävät keväällä 2025 käytävissä neuvotteluissa.

  

SOTE-sopimus

Lääkärit****

HYVTES

1.2.2024

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)

0,40 %

0,40 %

 

1.6.2024

Yleiskorotus

2,27 %

1,50 % / 1,92 %

2,27 %

1.6.2024

Paikallinen järjestelyerä*

0,40 % + 0,33 %

0,40 % + 0,33 %

0,40 % + 0,33 %

1.6.2024

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)**

0,60 %

0,60 %

1,00 %

1.10.2024

Yhteensovittamiserä (paikallinen erä)

2,50 %

2,50 %

2,00 %

1.2.2025

Kehittämisohjelmaerä (keskitetty erä)***

  

0,40 %

1.6.2025

Kehittämisohjelmaerä (paikallinen erä)**

0,80 %

0,80 %

0,40 %

1.6.2025

Yhteensovittamiserä 

(paikallinen erä)

2,00 %

2,10 %

1,00 %

* Jos paikallisen erän 0,33 % (1.6.2024) jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, puolet jaetaan paikallisesti yleiskorotuksena ja toisesta puolesta päättää työnantaja.

** Yksi kehittämisohjelmaerä voidaan käyttää keskitetysti.

*** Jos kesäkuun 2025 paikallisesta erästä erotettua keskitettyä erää ei voida käyttää 1.2.2025, siirtyy se käytettäväksi 1.6.2025.

**** Lääkärisopimuksen liitteiden 1–4 toimenpidepalkkioiden tai vastaavien korotukset vuoden 2024 osalta tarkennetaan keväällä ilmestyvässä yleiskirjeessä.